Homoseksualiteit afwijzen mag bij CDA

Bij het CDA is nog steeds ruimte om homoseksualiteit op grond van de Bijbel als zonde te zien en af te wijzen. Dit n.a.v. een eerder bericht dat CDA-er Andrei Vreeling opgestapt was om zijn standpunt t.a.v. homoseksualiteit n.a.v. de bijzondere bischoppenconferentie van de Rooms Katholieke kerk. Het is te hopen dat deze ruimte bij partijen die zich expliciet christelijk noemen, zal blijven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.