Sateliet Planck vind geen bewijs inflatie heelal

Volgens de inflatie hypothese, toegevoegd aan de oerknaltheorie, zou het heelal vrijwel direct na de oerknal gedurende een uiterst korte tijd van 10-35 s een exponentiële groei hebben doorgemaakt. In dat minimale tijdsinterval zou het heelal maar liefst tussen de 1030 en 10100 keer zo groot zijn geworden. Deze hypothese is ad hoc aan de oerknaltheorie toegevoegd om een aantal ernstige tekortkomingen van de oerknaltheorie op te kunnen lossen.

Volgens de berichten zou de satelliet Planck, gelanceerd in 2009, bewijs hebben gevonden voor deze veronderstelde inflatie. Echter, een nieuwe studie van de resultaten laten een ander beeld zien. Sterker nog, volgens sommige onderzoekers ondermijnen de resultaten van de satelliet Planck juist de inflatietheorie.

Voor de gelovige, die vertrouwt op God en Zijn Woord, de Bijbel, zal dit alles geen verassing zijn. Het Bijbelboek Genesis leert ons dat het heelal, de hemellichamen en het leven niet tot stand zijn gekomen door een oerknal. Maar door de scheppende hand van God.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.