Voorgangers Houston gedagvaard

De Amerikaanse staat Houston heeft voorgangers gedagvaard die in hun preken homoseksualiteit hebben afgewezen. Lees ook het bericht in het RD hierover. Zover gaat kennelijk het opdringen van de acceptatie van een homoseksuele levensstijl, dat zij die deze op grond van de Bijbel afwijzen (m.i. terecht) en daar openlijk voor uitkomen, voor de rechter worden gedaagd. Dit laat ook zien hoe moeilijk de Bijbel en een homoseksuele levensstijl met elkaar te verenigen zijn.

Uiteraard is iemands levensstijl zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. Als gelovigen kunnen en mogen we een ander niet opleggen wat de Bijbel zegt. Zeker niet met geweld. Wil iemand als homoseksueel leven, dan is dat zijn/haar eigen keuze en verantwoordelijkheid. Aan de andere kant mogen en moeten we mensen voorhouden hoe de Bijbel oordeelt over een homoseksuele levensstijl. Als iemand dat niet horen wil, is dat uiteraard prima. In een vrij land is een eerlijke discussie toch toegestaan? Maar als dat wat de Bijbel zegt over homoseksualiteit niet meer vanaf de kansel verteld mag worden, is een ernstige en kwalijke zaak. Zo wordt m.i. de vrijheid van meningsuiting van andersdenkenden ernstig beperkt. En dat is toch juist dat waarvoor de homobeweging strijdt?

Van hen die eisen dat andersdenkenden hen tolereren, mag toch ook verwacht worden dat zij op hun beurt andersdenkenden, waaronder christenen, ook tolereren?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.