Wethouder SGP-CU Goes onder vuur niet hijsen homovlag

De Zeeuwse SGP-CU wethouder André van de Reest ligt onder vuur omdat hij vanwege zijn geloofsovertuiging niet aanwezig was bij het hijsen van de homovlag. Hier zien we iets van de intolerantie van de homobeweging en haar sympathisanten. Het niet acceptabel kunnen vinden van een homoseksuele levensstijl op grond van wat de Bijbel zegt, mag niet meer. Alles moet geaccepteerd worden, behalve degene die op grond van zijn geloofsovertuiging moeite heeft met het accepteren van een homoseksuele levensstijl. Het is jammer dat de homobeweging acceptatie aan christenen wil opleggen. M.i. getuigt dat juist weer van weinig tolerantie van andersdenkenden…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.