Acceptatie incest en homoseksualiteit

Acceptatie van incest onthult morele armoede, is de titel van een commentaar verschenen in het RD. De Duitse Raad voor Ethiek presenteerde eind september op de Bondsdag het advies om in de toekomst met wederzijds vrijwillig goedvinden, een seksuele relatie tussen een broer en een zus, niet meer strafbaar te stellen. “Het strafrecht is niet het juiste middel om een maatschappelijk taboe in stand te houden”. “Op het gebied van geslachtsverkeer mondige burgers morele normen of grenzen stellen” is ook niet de taak van het strafrecht.

We zien hier dezelfde woorden  en argumenten die ook gebruikt worden om homoseksualiteit uit de taboesfeer te halen. Zoals “mondige burgers”, “vrijwillig” en “wederzijds goedvinden”. Anderen

Wie op grond van deze argumenten incest wil toestaan, zal uiteindelijk meer moeten toestaan. Zoals polygamie. Het groepshuwelijk. Een buitenechtelijke relatie. En wat te denken van een homoseksuele relatie tussen twee broers? Of een lesbische relatie tussen twee zussen? En er zijn nog wel meer relatievormen tussen volwassen “met wederzijds vrijwillig goedvinden” te bedenken die we dan niet meer kunnen verbieden. Voor alle duidelijkheid: ik vergelijk een homoseksuele relatie niet met een incestueuze relatie. Alleen de argumenten die gebruikt worden met het doel beide uit de taboesfeer halen. Dan vinden we opvallende overeenkomsten.

De Bijbel houdt m.i. niet voor niets de mens seksuele normen en waarden voor. Niet om de mens of de individu te beknotten. Juist om deze te laten zien hoe seksualiteit zoals door God de Schepper bedoeld, ervaren kan worden. Niet voor niets zijn er zaken, ook op seksueel gebied, die God expliciet verbiedt. Wie Gods geboden en richtlijnen welbewust loslaat, zal uiteindelijk voor onaangename verassingen komen te staan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.