“Homoseksuele relaties vernietigen onze identiteit”

“Homoseksuele relaties vernietigen onze identiteit”, een uitspraak van de Letse aartsbisschop Zbigņevs Stankevičs in een interview dat te vinden is op Youtube. Niet alleen “onze christelijke identiteit, maar ook onze menselijke identiteit, de identiteit van de man en de vrouw”. “Onnatuurlijk, een zonde die we niet kunnen promoten”. Hij verwerpt de gedachte dat het homohuwelijk een fundamenteel mensenrecht is. Hij benadrukt dat de kerk deze boodschap moet uitdragen.

Zijn boodschap is m.i. in lijn met wat de Bijbel leert over huwelijk en seksualiteit. Homosekualiteit wordt in de Bijbel afgewezen, omdat de Schepper het niet zo heeft bedoeld. Het is de plicht van iedere gelovige om de leugen aan de kaak te stellen en de waarheid van de Bijbel uit te dragen. Niet omdat christenen tegen homoseksuelen zijn. Maar juist omdat christenen alle mensen, ook homoseksuelen, het bevrijdende Evangelie van de Here Jezus Christus willen voorhouden.

Het is te hopen dat de bijzondere bisschoppenconferentie deze boodschap vast zal weten te houden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.