Bijbel en “homocaust”

Volgens een ingezonden stukje in het gratis tijdschrift Metro zou God in de Romeinenbrief oproepen tot een “homocaust”, het vermoorden van alle homo’s (blz. 6). Het verspreiden van dit soort onzin komt mede door een slechte kennis van de inhoud van de Bijbel.

Over twee punten kunnen we duidelijk zijn: de Bijbel verwerpt alle vormen van homoseksualiteit. Als je het gezag van de Bijbel accepteert, zul je daar wat mee moeten doen.

Aan de andere kant roept de Bijbel nergens op tot het vermoorden van mensen. Ook niet van homoseksuelen. Het oordeel over mensen die in Gods ogen zondigen zal niet door gelovigen voltrokken worden. Dat zal God Zelf doen. De taak van gelovigen op deze aarde is mensen te waarschuwen voor dit komende oordeel. Ook het waarschuwen van homoseksuelen hoort daarbij. Het feit dat de wereld om ons heen homoseksualiteit als acceptabel ziet doet niets af aan het feit dat de Bijbel homoseksualiteit afwijst.

1 thought on “Bijbel en “homocaust”

Leave a Reply to Geert Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.