Leven op Mars?

Volgens een nieuwsbericht bevat een op aarde gevonden meteoriet van Mars een “aanwijzing voor leven” op genoemde rode planeet. Wat is echter die aanwijzing?

Het blijkt dat deze meteoriet aantoont dat er ooit water op Mars is geweest. En water is, uiteraard, een belangrijke bouwsteen voor het leven. Geen leven zonder water. Maar andersom hoeft dat niet te gelden. Er kan water zijn, maar geen leven. Dat geldt m.i. ook voor de planeet Mars. Leven ontstaat namelijk niet ontstaan als er water is. Als er leven is, dan is dat door God geschapen leven. Alleen God kan leven geven.

1 thought on “Leven op Mars?

  1. Geen leven zonder water? Alleen God kan leven geven?
    Betekent dit dat God geen leven kan scheppen dat geen water nodig heeft?
    Ik las laatst dat de aarde en haar zonnestelsel deel uitmaken van een sterrenstelsel dat op haar beurt weer deel uitmaakt van een cluster van onnoemelijk veel sterrenstelsels. Die cluster, niet de enige in de kosmos, is ontzettend groot: 500 miljoen lichtjaar, niet voor te stellen.
    Al die sterrenstelsels samen bevatten ontelbare sterren en planeten. Heeft God die allemaal gemaakt? En waarom dan? Waarom zou God op maar één minuscuul plekje leven hebben geschapen?
    Zou het niet zo kunnen zijn dat God leven heeft geschapen dat als doel heeft zich te vermenigvuldigen: op aarde, maar ook in de hemelen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.