Homoseksualiteit: aangeboren of aangeleerd?

Op de vraag of homoseksualiteit aangeboren of aangeleerd is, is een antwoord niet gemakkelijk te geven. De vraag of de Bijbel homoseksualeit afwijst, is duidelijker te beantwoorden. Dat kan een ongemakkelijke keuze lijken. Maar laten we niet vergeten dat als homoseksualiteit inderdaad voor een belangrijk deel aangeboren of zelfs genetisch vastgelegd is, dit niets zegt of het moreel en ethisch aanvaardbaar moet zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.