Biedt “Gewone Catechismus” ruimte voor evolutietheorie?

Volgens Bewaar het Pand, een organisatie binnen de CGK, zou de “Gewone Catechismus” ruimte bieden voor de evolutietheorie. “Er wordt expliciet ruimte gegeven aan de mogelijkheid van de evolutiegedachte. Het kan namelijk kort of lang geduurd hebben, de soorten kunnen uit elkaar voortgekomen zijn. Hiermee is de evolutiegedachte ingevoerd en geaccepteerd. Dat heeft grote gevolgen“. Eén van de opstellers van de “Gewone Catechismus” is hoogleraar aan de TU Apeldoorn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.