Albert Mohler vs. Matthew Vines

Matthew Vines gaf een tijd geleden een presentatie waarin hij uitlegt waarom homoseksueel en christen-zijn goed samen kunnen gaan. Onlangs heeft hij ook een boek geschreven over dit onderwerp.

Dr. Albert Mohler, president van het Southern Baptist Theological Seminary te Louisville, Kentucky (VS) heeft een boekje geschreven dat de argumenten van Matthew Vines (in elk geval volgens mijn mening) overtuigend weerlegd. Dit boekje (engelstaling) is gratis te downloaden. Dr. Mohler laat zien dat Vines geen nieuwe, steekhoudende argumenten geeft die zouden laten zien dat in de Bijbel homoseksuele praktijken toegestaan zouden zijn.

Vines schrijft: “Zoals de meeste theologisch conservative Christenen, onderschrijf ik wat meestal de ‘hogere kijk’ op de Bijbel wordt genoemd. Dat betekent dat ik geloof dat de hele Bijbel geinspireerd is door God en gezaghebbend voor mijn leven.” Aan de andere kant relativeert Vines, en dat doet hij zeer gepassioneerd, alle gedeelten in de Bijbel die homoseksuele praktijken afwijzen. Volgens Vines zijn ze niet van toepassing op de homoseksuele praktijk van onze tijd. Hij stelt dat de kerk de leer over de schepping verkeerd heeft begrepen, net als zaken betreffende de menselijke seksualiteit. De complementariteit van man en vrouw in het huwelijk is volgens Vines niet essentieel voor Gen. 1-2 en de rest van de Bijbel. Homoseksualiteit kan dan onderdeel zijn van Gods goede schepping. Voor het alleen-zijn van de mens kan worden opgevangen in een seksuele relatie met iemand van hetzelfde geslacht. Zijn misverstaan van Gen. 1-2 heeft helaas rampzalige gevolgen in het verstaan van de rest van de Bijbel. De zonde van Sodom en Gomorrah was dat ze niet gastvrij waren. In Leviticus wordt homoseksualiteit intrinsiek niet als zonde gezien, maar alleen afgewezen als de sociale status of een heiligheidswet in geding komt.

Hier schuilt ook het gevaar van Vines: via een schijnbaar conservatieve benadering relativeren van wat de Bijbel zegt over homoseksualiteit. Aan de andere kant zal een gelovige die thuis is in de Bijbel, maar ook het gezag van de hele Bijbel onverkort accepteert voor zijn hele leven, de argumenten van Vines gemakkelijk kunnen weerleggen.

Lees verder op:

http://news.yahoo.com/counterattacking-gay-evangelical-094500193–politics.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.