RD deelt intentie Nashville-verklaring

De redactie van het RD heeft aangegeven de intentie van de Nashville-verklaring te delen.

Wie de ophef na ‘Nashville’ overziet, kan niet anders dan concluderen dat de naam des Heeren hierdoor gesmaad wordt. Dan lacht de duivel erom als christenen rollebollend over straat gaan en elkaar verwijten maken.
Bij deze zaak ligt het front niet in de eerste plaats tussen Bijbelgetrouwe christenen onderling, maar gaat het veel meer om een strijd met het denken waarin het zelfbeschikkingsrecht centraal staat en waarin het christelijke huwelijk tussen één man en één vrouw, als het exclusieve verbond waarbinnen seksualiteit een plaats heeft, onder vuur ligt. Laat er geen enkele twijfel over bestaan dat de (hoofd)redactie de intentie van de werkgroep om daar stelling tegen te nemen volledig deelt
“.

Duidelijk is dat er veel te leren valt van wat er is gebeurd de afgelopen weken rond de introductie van de Nashville-verklaring.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.