HIV-preventie medicijn steeds meer gebruikt

Het HIV-preventie medicijn PrEP is in 2018 aan zo’n 3000 mensen verstrekt. Dat is behoorlijk meer dan het jaar daarvoor. Het is op recept verkrijgbaar voor mensen die een verhoogd risico lopen op HIV en wordt niet vergoed.

This entry was posted in Actualiteit. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.