Naar Nederland: Nederland importeert de controversie rondom de Nashville-verklaring

Een artikel in ChristianityToday over de presentatie van de Nashville-verklaring in Nederland. Treffend is het slot:

Zoal The Economist concludeert: “Uiteindelijk is het effect van de Nederlandstalige versie van de Nashville-verklaring dat, op een kleine minderheid, de acceptatie van homoseksualitiet en transgender identiteit te vast verankerd is in de Nederlandse samenleving – en ook in het Nederlandse Christendom – om hiermee af te rekenen“.

As The Economist concluded, “In the end, the effect of the Nashville Statement’s Dutch version has been to confirm that, outside a tiny minority, acceptance of homosexuality and transgender identity is too firmly established in Dutch society—and in Dutch Christianity—to dislodge.”

En dat lijkt waar te zijn: wie in Nederland met een beroep op de Bijbel homoseksuele praktijken en “transgenderisme” afwijst (dat niet bet betekent dat de homoseksuele of transgender medemens wordt afgewezen of gehaat!) behoort tot een kleine minderheid die niet op begrip van de Nederlandse samenleving, maar ook niet van de meest Nederlandse kerkgangers, hoeft te rekenen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.