“We zijn verkeerd begrepen”: mede-initiatiefnemer Nashville-verklaring

“We zijn verkeerd begrepen” aldus een mede-inititatietiefnemer van de Nashville-verklaring. De tekst werd niet goed geïnterpreteerd.

In de Nashville-verklaring worden de klassiek Christelijke noties over huwelijk en seksualiteit zoals deze al eeuwenlang door veel gelovigen over de hele wereld werden en worden beleden, verwoord.

This entry was posted in Bijbel en homoseksualiteit. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.