Mannelijk in tijd van Bijbel door je gedrag, niet door je sekse?

“In de tijd van de Bijbel was je mannelijk door je gedrag, niet door je sekse”, aldus een hoogleraar contextuele Bijbelinterpretatie. Ook zou Jezus een “queer” zijn geweest.

Waar deze beweringen op gebaseerd zijn is mij onduidelijk. Ik zie er weinig bewijs voor in de Bijbel zelf. De Bijbel maakt immers duidelijk dat God in het begin “man en vrouw” schiep (Gen. 1:26-27) en het huwelijk instelde tussen de man en zijn vrouw (Gen. 2:18-24). De Here Jezus bevestigt dit in Matth. 19:1-12 en Markus 10:1-12. Volgens de Bijbel ben je man of vrouw eenvoudigweg omdat je zo geschapen bent door de Schepper. In de biologie zien we dat mooi terug: mannen hebben een X-chromosoom en een Y-chromosoom, vrouwen 2 X-chromosomen. De meningen over “transgenderisme” zijn dan ook sterk verdeeld. Je man-zijn of vrouw-zijn in de Bijbel werd bepaald door je sekse.

Verder wordt Jezus in de Bijbel consequent als man voorgesteld. Hij werd geboren als jongen (Matth. 1:18-25; Luk. 1:26-38, 2:6-7). Jezus wordt op de 8e dag in de tempel besneden (Luk. 2:22-24). Herodes geeft opdracht om in Betlehem alle jongetjes van onder de 2 jaar te doden (Matth. 2:16-18) in de hoop ook Jezus te doden. Hij is de Zoon van God (Joh. 3:16, 36); Rom. 1:4, 9; 1 Joh. 5:12). Ook toen Hij zwaar vernederd stierf aan het kruis. Hij was geenzins een “transgender” of een “queer”. Jezus was in alles gehoorzaam aan God, Zijn Vader, en aan Gods Woord.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.