TU Delft distantieert zich niet van Nashville ondertekenaar

De TU Delft distantieert zich niet van hoogleraar Marc de Vries die de Nashville-verklaring heeft ondertekend. De auteur van het schrijven is vanwege zijn uitspraken niet geheel onomstreden. Op de link naar de site staat een gravure van een steniging. Het is een gravure van de steniging van Stefanus, de eerste martelaar van de Christelijke Kerk in het NT (Hand. 7).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.