Over mijzelf

Welkom op mijn website. Mijn naam is Dave Plantinga. Ik ben geboren in India, maar heb het grootste deel van mijn leven in Nederland doorgebracht.

Ik ben getrouwd, en samen hebben we drie dochters gekregen. In 1996 heb ik de studie Natuurkunde (doctoraal) afgerond aan de RU Groningen. In 2004 heb ik de bachelor Godsdienstleraar (tweedegraads bevoegdheid Godsdienst/Levensbeschouwelijke vorming) aan de Reformatorische Hogeschool Zwolle (opgegaan sinds 2005 in de Gereformeerde Hogeschool Zwolle) afgerond.

In juni 2012 heb ik de Master LHVO Natuurkunde (Leraar eerste graad Natuurkunde) aan de UOCG (onderdeel van de RU Groningen) succesvol afgerond.

Vervolgens heb ik in oktober 2015 het kandidaatsexamen theologie aan het Nederlands Gereformeerd Seminarie te Amersfoort mogen afronden. Helaas heeft het NG Seminarie moeten besluiten om de opleiding op te heffen.

Tot slot heb ik in augustus 2016 de Master LVHO Wiskunde (Leraar eerste graad Wiskunde) aan de Universiteit van Amsterdam afgerond.

Dat betekent dat ik bevoegd docent ben voor zowel de onderbouw als de bovenbouw incl. eindexamenklassen van het middelbaar onderwijs ((V)MBO/HAVO/VWO) maar ook het HBO voor de vakken Wiskunde en Natuurkunde.

In september 2016 ben ik begonnen met de opleiding tot Statistisch Analist aan de NHL.

De IT gerelateerde certificeringen die ik heb gehaald zijn o.a.:

Supporting Windows 8.1 (exam 70-688)
PRO: Windows Server 2008 R2, Virtualization Administrator (exam 70-693)
MCSA Microsoft Windows Server 2012 R2
MCTS Microsoft System Center Configuration Manager 2012
MCSA Microsoft Windows Server 2008
MCITP Microsoft Windows 2008 SA (Server Administrator)
MCSE Microsoft Windows 2003 Server (+Security)
MCSA Microsoft Windows 2003 Server (+Security)
MCSE Microsoft Windows NT 4.0 (+Internet)
ITIL (v2 and v3)

Tot 30 april 2015 was ik (sinds juni 2001) werkzaam als Microsoft Windows server specialist bij een grote financiële instelling. De laatste jaren heb ik me vooral bezig gehouden met (ondersteuning van) IT gerelateerde projecten. Mijn aandachtsgebied was het coördineren van de bouw van software packages (door een extern bedrijf).

Sinds 1 september 2014 ben ik als gevolg van een grote reorganisatie boventallig geworden zoals dat heet. 1 mei 2015 ben ik officieel uit dienst getreden bij deze grote financiële instelling.

Gelukkig vond ik snel weer nieuw werk. Vanaf september 2014 t/m juli 2015 was ik docent Natuurkunde/Scheikunde op het Ichthus College te Dronten. Eerst op vrijwillige basis, later in loondienst.

Sinds augustus 2015 ben ik werkzaam bij een ICT bedrijf als technisch consultant. In september 2015 was ik gedetacheerd bij een grote instelling in de provincie Friesland. Vanaf 1 oktober 2015 t/m 31 mei 2016 was ik bij een groot internationaal bedrijf in Joure gedetacheerd als IT-specialist. Vanaf 1 juni 2016 was ik gedetacheerd bij een IT-dienstverlener in Heerenveen. Vanaf 1 januari 2018 t/m juni 2018 bij een instelling in Leeuwarden. In oktober 2018 bij een bedrijf in Deventer.

Vanaf 1 augustus 2019 ben ik docent Natuurkunde en Wiskunde op een middelbare school in Amersfoort.

Op zondagen preek ik ook regelmatig, in m.n. de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Vrije Gereformeerde Kerk van Wolvega. Het Woord van God moet worden doorgegeven. Dat is de opdracht van de Here Jezus Zelf. In mei 2007 kreeg ik voor 1 jaar preekconsent binnen de Regio Kampen van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Dit preekconsent werd in 2008 niet verlengd op advies van de NGP (Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding). Die vond dat het verlenen van preekconsent aan een personen die geen NGP-attest hebben de rechtspositie van de NGP-studenten aantast. Bovendien kent het Akkoord van Kerkelijk Samenleven geen preekconsent voor personen die geen predikant zijn of willen worden (en de gaven en talenten die zij op dit gebied hebben willen inzetten ten dienste van de kerken). Merkwaardig, omdat twee andere broeders met vergelijkbare opleiding ook een preekconsent ontvingen (link 1 en link 2). Vervolgens heb ik besloten om ook positief te reageren op preekverzoeken buiten de Regio Kampen. 5 februari 2009 werd dit regionale preekconsent alsnog verlengd mede nadat een broeder uit Dronten hiertoe schriftelijk een verzoek had ingediend. 16 februari 2012 is dit regionale preekconsent verlengd voor een periode van 2 jaar. Overigens ga ik sinds 2009 regelmatig voor buiten de Regio Kampen. De meeste kerken lijken daar in de praktijk kennelijk niet heel erg moeilijk over te doen is mijn persoonlijke ervaring. Het is m.i. ook de verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerk wie voorgaat.

Het ligt het dus op mijn hart het Evangelie zoals we dat kunnen lezen in de Bijbel door te geven. Voor mij is de Bijbel actueel. Ik hoef de Bijbel niet actueel te maken. Ik zie het als mijn taak om de hoorders te laten zien dat de Bijbel ook voor hun hele leven actueel is en ook voor hen te begrijpen is. Voorwaarde is dat zij het gezag van Gods Woord erkennen en zich in hun hele leven volledig en alleen laten leiden door Gods Heilige Geest.

Verder heb ik meegewerkt aan een methode voor het godsdienstonderwijs op de middelbare scholen bij uitgeverij ThiemeMeulenhoff. Proefhoofdstukken kunt u lezen door te klikken op onderstaande links.

Proefhoofdstuk VMBO.

Proefhoofdstuk VMBO-tHAVO/VWO.

Meer informatie kunt u vinden op mijn LinkedIn pagina.

U vindt op mijn site diverse berichten over o.a. Christenvervolging, homoseksualiteit en massa-immigratie/vluchtelingencrisis. Vervolging van Christenen en andere religieuze minderheden is m.i. geen goede zaak. Daarnaast geloof ik dat de Bijbel duidelijk is wat betreft homoseksuele praktijken. En uiteraard zijn wij, zeker als Christenen, verplicht om onze medemens in nood (ongeacht ras of geloof) te helpen. Dat betekent m.i. niet dat Europese landen hun grenzen kritiekloos moeten openstellen voor massa-immigratie. Ik denk dat we bij voorkeur mensen moeten helpen in hun eigen of naburige omgeving.

Even voor alle duidelijkheid:

 1. op deze website worden veel verwezen naar externe websites. Dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat ik alle uitingen of meningen die daar te vinden zijn, ook deel.
 2. geweld, haat zaaien, of daartoe oproepen of ook maar enige goedkeuring aan geven, tegen wie dan ook, ongeacht ras, geslacht, geloof, overtuiging en geaardheid, wijs ik onomwonden en volledig af.

4 thoughts on “Over mijzelf

 1. Goedemorgen Dave,
  Met belangstelling heb ik bekeken wie je bent en wat je visie is. Voor het feit dat je het evangelie verspreidt heb ik bewondering. Ik ben zelf overtuigd van de waarheid van de bijbel. Ik geloof dat het het woord van God is. Ook ben ik overtuigd van de terugkeer van de Here Jezus Christus. Dit even in het kort waar ik voor sta.

  Ik heb een prangende vraag voor je. Ik ben altijd op zoek naar waarheidsvinding. Graag onderzoek ik naar een waarom of een waardoor. Kun je me uitleggen waarom we geloven en uitdragen als christenen dat de Here Jezus in een stal is geboren? In de concordantie komt het woord niet voor in het nieuwe testament. Ten minste niet als geboorteplaats van de Heer. Er wordt geschreven over een kribbe. Maar in ieder joods gezin was er een kribbe. Deze werd gebruikt voor het paasoffer. Ik ben zeer benieuwd naar jouw uitleg. Met vriendelijke groet, Victor de la Fosse, Dordrecht.

 2. Hallo Dave, mede ook door jouw observatie wordt ik meer en meer overtuigd dat de Here Jezus spoedig terug komt. Ik hoop nog te leven als de Here komt.
  Kijk eens in de winkel van Boekscout daar worden meerdere boeken van mij verkocht.
  Mijn laatste uitgave is Het Duizendjarig rijk. aanbevolen

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.