Wat is “expository preaching” (verklarend preken)?

In een helder artikel beschrijft dr. Milton wat verklarende prediking is en waarom dit zo belangrijk is.

Weergave van zijn 8 punten:

  1. Verklarende prediking is goddelijk doorwrocht.
  2. Verklarende prediking is trouw aan de Bijbel.
  3. Verklarende prediking is pastoraal heilzaam.
  4. Verklarende prediking geeft de prediker oprechte voldoening.
  5. Verklarende prediking vertelt ons over onze eeuwige toekomst.
  6. Verklarende prediking bouwt de persoon op.
  7. Verklarende prediking daagt voortdurend uit.
  8. Verklarende prediking is altijd eigentijds.