Waarom ben ik een Christen?

Waarom ben ik een Christen (dat is een volgeling van de Here Jezus Christus, de Zoon van God)? Mijn bewerking op het bekende verhaal maakt dat duidelijk.

Ik was gevallen in een diepe put. Ik kon er niet zelf uitkomen, hoe ik ook mijn best deed.

Toen kwam Conficius voorbij, een Chinese denker uit de oudheid. Ik vroeg hem om hulp, maar hij zei: “Als je naar mij had geluisterd, had je niet in de put gezeten“. “Dat weet ik”, zei ik, “maar help mij nu, dan zal ik alles wat u hebt gezegd doen“. Maar Confucius liep zonder iets te zeggen en liet mij alleen achter.

Daarna kwam Boeddha. Ik vroeg hem mij te helpen. Hij keek naar en zei: “Kruis je armen en sluit je ogen en kom in een toestand van volmaakte rust en onderwerping. Dan zul je eens het Nirvana (het eeuwige niets) binnengaan, net als ik. Wees onverschillig tegenover alle uiterlijke omstandigheden, dan vind je eeuwige rust“. “Maar help mij toch“, zei ik, “dan zal ik alles doen wat u van mij vraagt“. Maar Boeddha ging, alsof ik niet bestond en in de put zat, weer weg.

Vervolgens kwam Mohammed. Ik hoopte dat hij mij wilde helpen. “Niet bang zijn, zij hij, het is de wil van Allah dat je in de put gevallen bent. Verzet je niet tegen zijn wil. Maar spreek de belijdenis ‘Allah is groot en Mohammed is zijn profeet’ uit. Doe dat tot je sterft. Dan kom je in het eeuwige paradijs“. Voor ik iets kon zeggen was Mohammed weer weg.

Tenslotte kwam een Man met een verweerd gezicht en littekens op Zijn handen. Ik verwachtte van Hem geen hulp, en vroeg Hem maar niets om kracht en energie te besparen. Maar Hij keek mij aan. Hij vroeg niete en verweet mij niets. Hij daalde af in de put. Hij bond mij aan Zich vast en klom met mij uit de put. Hij nam mij mee naar een herberg en gaf mij schone kleren, eten en drinken. En Hij zei: “Bekeer je van je zonden, kom achter Mij aan, dan mag je het eeuwige leven in het Koninkrijk van Mijn Vader binnengaan“.

En dat is de reden waarom ik Christen ben. Omdat ik alleen kan leven door de liefde, genade en vergeving van God, die Hij door Zijn Zoon de Here Jezus heeft laten zien.