“Schepping op ritme week” door dr . J Dekker

Een kritische evaluatie van het laatste artikel van dr. J. Dekker, met als titel: “Schepping op het ritme van de week“, dat verscheen op 5 februari 2010 in het kerkelijk blad van de NGK, Opbouw.

In de vorige artikelen hebben we kunnen zien dat dr. J. Dekker veel beweert, maar weinig bewijst of zelfs maar aannemelijk maakt. De vraag is of het derde artikel in dit opzicht anders zal zijn.


Sjibbolet

Alhoewel het verkeerd zou zijn om van de schepping door God in 6 echte dagen een sjibbolet te maken, betekent het niet dat we hier te maken hebben met een onbelangrijke zaak.

Waarom zouden we twijfelen aan de juistheid van de schepping door God in 6 echte dagen zoals we die lezen in Gen. 1? Het lijkt niet erg logisch om God te eren en te belijden als Schepper van hemel en aarde en al het leven, en tegelijkertijd niet te geloven wat Hij ons door Zijn Woord vertelt over de schepping.