1 Kor. 6:9/1 Tim. 1:10: “Knapenschenders”

In 1 Kor. 6:9 en 1 Tim. 1:10 noemt Paulus o.a. de “knapenschenders” in de lijst van personen die “geen deel hebben aan het koninkrijk van God“. Wie zijn die “knapenschenders“? Wat betekent dit woord precies? De betekenis van een woord kan meestal worden vastgesteld door het gebruik ervan te bestuderen. Het probleem met dit woord is dat het maar 2 keer voorkomt in het NT. We komen het alleen nog tegen in een andere brief van Paulus, in 1 Tim. 1:10. Verder komen we dit woord niet tegen in het NT of in de Griekse vertaling van het OT, de Septuaginta. Ook niet in andere (klassieke) werken uit die tijd.

Het woord “knapenschenders” is een vertaling van het Griekse woord “ἀρσενοκοῖται (arsenokoitai)”. Deze meervoudsvorm is samengesteld uit de woorden “ ἄρσην” dat “man“, en “ἡ κοίτη” dat “bed” betekent. Je zou dus kunnen vertalen met: “mannen die bij mannen in bed liggen“. Maar is dit de juiste betekenis? Sommigen beweren dat de betekenis van een samengesteld woord niet per se af te leiden is uit de afzonderlijke woorden. Denk maar aan het woord “boterbloem“.

Toch is er een aanknopingspunt: de Griekse vertaling van het OT, de Septuaginta. Daar lezen we in de bekende tekstgedeelten Lev. 18:22 en 20:13 namelijk het volgende:

Lev. 18:22: καὶ μετὰ ἄρσενος οὐ κοιμηθήσῃ κοίτην γυναικός βδέλυγμα γάρ ἐστιν

Lev. 20:13: καὶ ὃς ἂν κοιμηθῇ μετὰ ἄρσενος κοίτην γυναικός βδέλυγμα ἐποίησαν ἀμφότεροι θανατούσθωσαν ἔνοχοί εἰσιν

Hier komen we de Griekse woorden voor “man” en “bed” weer tegen. Het is niet onwaarschijnlijk dat Paulus, die goed bekend was met de Septuaginta, het woord “ἀρσενοκοῖται” heeft samengesteld uit de woorden “ἄρσενος” en “κοίτην” die we vinden in Lev. 18:22 en 20:13. In deze teksten uit het OT wordt de man duidelijk verboden seksuele handelingen met een andere man te verrichten.

De conclusie is dan ook: Paulus trekt dit oudtestamentische verbod op homoseksuele contacten in de breedste zin van het woord onverminderd en onverkort door naar het NT.

2 Responses to 1 Kor. 6:9/1 Tim. 1:10: “Knapenschenders”

  1. Ik denk dat woordontleding niet genoeg is om te achterhalen wat de bijbel nu juist bedoeld met die man met man situaties. We moeten de cultuur de gewoonten en de context van die termen ook in rekening brengen, en proberen te achterhalen wat de bijbelschrijvers voor ogen hadden toen ze dit schreven. Ik denk niet dat het homofilie is.

    • SDave says:

      Het woord voor “knapenschenders” vinden we in die tijd alleen bij Paulus. Het is zeer waarschijnlijk dat Paulus dit woord samengesteld heeft uit de woorden die we vinden in de Griekse vertaling van Lev. 18:22 en 20:13, de Septuaginta. In Rom. 1:18-32 lezen we ook dat Paulus homoseksuele praktijken afwijst omdat ze “tegennatuurlijk” zijn. Dat lijkt een verwijzing naar Gen. 1:26, 17 en 2:18-24, waar we lezen dat God het huwelijk instelt tussen man en vrouw. Dat “de mannen in hartstocht voor elkaar ontbrandt” zijn wijst op homoseksuele relaties tussen twee volwassenen, en niet op pedasterie. Paulus noemt in Rom. 1 verder zelfs lesbische relaties, die in die tijd minder voorkwamen en minder geaccepteerd waren. De Bijbel wijst m.i. dan ook overduidelijk homoseksuele praktijken in de breedste zin van het woord af.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.