Karl Barth (1886-1968)

Karl Barth wordt als grondlegger van de dialectische theologie gezien. Zijn commentaar op de brief aan de Romeinen (1921) is een belangrijkste beginpunt voor de ontwikkeling van deze theologie. De dialectische theologie benadrukt dat er een tegenstelling is tussen God en mens. De dialectische theologie wordt ook wel neo-orthodoxie, crisistheologie of, naar de grondlegger, Barthianisme genoemd. Voor zijn theologie is de uitdrukking ‘Senkrecht von Oben‘ (loodrecht of verticaal van boven) kenmerkend. God openbaart zich loodrecht van boven. Alleen in die openbaring is God te ontmoeten. In deze openbaring staat Jezus Christus centraal. Alleen de Bijbel kan daarbij de bron van de Godskennis zijn. Alle andere wegen van Godskennis wijst Barth af. Volgens Barth zijn die vormen van natuurlijke theologie. Belangrijk is verder dat in zijn theologie geen enkele menselijke capaciteit een rol speelt in het verkrijgen van Godskennis. Alles wat een mens over God te weten komt is alleen uit genade.

Comments are closed.