Islam

Wat voor godsdienst is de islam en wat zijn haar kenmerken? En verschilt de islam wezenlijk van bijvoorbeeld het Joodse en Christelijke geloof? En hoe vredelievend is de islam?

In de koran komen we veel figuren tegen die we ook in het Oude Testament van de Bijbel tegen komen zoals Adam, Noach, Mozes en Jezus. Dat heeft sommigen ertoe gebracht te stellen dat ‘Allah’, de god van de moslims, in wezen dezelfde is als de God van de Bijbel. Daarnaast is volgens velen de islam een vredelievende religie en zouden we niets van de islam te vrezen hebben. Maar er zijn er ook die huiverig zijn (geworden) voor de islamisering van het Westen en de komst van de vele vluchtelingen uit moslimlanden met wantrouwen aanzien.

Het is daarom ook goed om je te verdiepen in de islam.