Is creationisme misbruik verstand?

Volgens evolutiebiologie dr. Gerdien de Jong is “creationisme misbruik van verstand”.

M.i. nogal een gedurfde uitspraak die impliceert dat de enigen die geen misbruik maken van hun verstand de aanhangers van de evolutietheorie zijn. En om het probleem tussen de Bijbel en de moderne wetenschap te omzeilen, moet het scheppingsverhaal in Genesis niet als geschiedenis, maar als een loflied op de Schepper gezien worden.

Wat opvalt is dat niet een zorgvuldige exegese dr. De Jong tot haar visie op het scheppingsverhaal in Genesis heeft gebracht, maar wat zij verstaat onder de “werkelijkheid van de wetenschap”.

De opvatting dat Genesis 1-3 als geschiedenis gelezen moet worden is niet zomaar “een eigen opvatting over de inhoud van de Bijbel als elke andere opvatting”, die “geen grotere mate van gezag” zou bezitten. De opvatting dat Genesis 1-3 als geschiedenis gelezen moet worden, heeft sterke papieren.

Wetenschap en geloof komen met elkaar in conflict, niet vanwege de “werkelijkheid van de wetenschap” en de kennelijke onwerkelijkheid van de Bijbel. Wetenschap en geloof komen met elkaar in conflict als we niet bereid zijn om ons onder het gezag van Gods Woord te stellen. Wetenschap en geloof komen met elkaar in conflict als we niet erkennen dat de hele mens, ook het menselijk verstand, bedorven is door de zonde. Wetenschap en geloof komen met elkaar in conflict als we alles via “natuurlijke processen” alleen willen verklaren, en geen of weinig ruimte willen laten voor de scheppende en onderhoudende hand van de God van de Bijbel.

Verstand hebben we zeker gekregen om het te gebruiken. En niet om het te misbruiken. Maar dat kan alleen als we, als zondige mensen, onze plaats tegenover God weten en erkennen en daar naar leven.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.