De wetten van Newton

Basis voor de moderne klassieke natuurkunde zijn de wetten van Newton. De wetten luiden als volgt:

1. Een voorwerp waarop geen resulterende kracht werkt, is in rust of beweegt zich in een rechte lijn voort met dezelfde constante snelheid.

Dat betekent dat een zich met een constante snelheid voortbewegend voorwerp waarop geen resulterende kracht werkt zal blijven voortbewegen met de eerder genoemde constante snelheid!

2. De verandering van beweging van een voorwerp is recht evenredig met de kracht die werkt op dat voorwerp, en is in dezelfde richting waarin die kracht werkt. Oftwel: F=m x a.

3. Als voorwerp A op voorwerp B een kracht F wordt uitoefent, dan zal dat voorwerp B op voorwerp A dezelfde kracht F uitoefenen, maar dan in tegengestelde richting. Oftewel: actie=-reactie.

2 thoughts on “De wetten van Newton

  1. Dave, je bedoelt met resulterende kracht: een aanwezige natuurlijke kracht b.v. gravitatiekracht?
    Dan is het een oorzakelijke kracht…….met resultaat,toch?

    p.s. Ben nu 68, als chemisch researcher 32 jaar werkzaam in Shell, met de talenten van God om DIEP te graven naar de schatten in de bijbel.

    Ik kan getuigen van God’s betrouwbaarheid, Liefde, gerechtigheid!

    • Met “resulterende kracht” wordt in de natuurkunde de som van alle krachten op het voorwerp bedoeld. Dat kunnen verschillende krachten zijn. Bijv. gravitatiekracht en elektrische kracht.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.