De Here Jezus zei niets over homoseksualiteit?

Een argument dat wel eens gebruikt wordt is dat de Here Jezus niets zou hebben gezegd over homoseksualiteit. En zeker niets negatiefs. Vervolgens wordt dan hieruit de conclusie getrokken dat homoseksuele relaties, zeker die “in liefde en trouw“, Bijbels gezien geen probleem zouden zijn.

Deze redenering is nogal kort door de bocht en onjuist.

Christenen geloven dat de Here Jezus, de Zoon van God, Mens werd en op aarde heeft geleefd. Hij is het vleesgeworden Woord van God (Joh. 1). Tientallen jaren zag Hij mensen zoals u, jij en ik. Hij zag de mensen die met de gebrokenheid van de wereld en de zonde worstelen. Als mens heeft Hij zelf ervaren wat wij allemaal meemaken en doormaken, inclusief aanvechtingen en verzoekingen (Hebr. 4:15). Het kan niet anders dan dat de Here Jezus ook mensen heeft ontmoet die worstelden met homoseksuele gevoelens.

In Matth. 19 wordt de Here Jezus de vraag gesteld of een echtscheiding geoorloofd is. De Here Jezus verwijst dan naar het allereerste begin, het scheppingsverhaal. Vanaf het begin heeft God de mens gemaakt, “man en vrouw“, “en die twee zullen tot één vlees zijn“.

Hier zou de Here Jezus uitdrukkelijk de kans hebben gehad om zich uit te spreken over homoseksuele relaties “in liefde en trouw”. Maar dat doet de Here Jezus niet. Hij wijst erop dat alleen “man en vrouw” in het huwelijk “tot één vlees zullen zijn“.

Juist het zwijgen van de Here Jezus over homoseksuele relaties “in liefde en trouw” is in dit verband veelzeggend.