Bijbel intolerant tegenover homoseksuelen?

Volgens sommigen is de Bijbel intolerant tegenover homoseksuelen. Een voorbeeld daarvan kunt u vinden op het Internet.

Zonder bewijs beweert de schrijver dat “de Bijbel graag wordt voorgesteld als een boek dat verdraagzaamheid en liefde predikt“. Vervolgens weerlegt hij dit door te stellen dat de Bijbel “ook vele agressieve en haatdragende teksten die precies het tegenovergestelde beogen“.

De schrijver van deze pagina beseft in elk geval dat de Bijbel negatief spreekt over homoseksuele praktijken.

Inderdaad lijkt de Bijbel homoseksuele praktijken op één lijn te stellen met zaken als bestialiteit.

In Leviticus lezen we inderdaad dat zij die homoseksuele praktijken hebben begaan (en dat hoeven niet perse homoseksuelen te zijn!), ter dood gebracht moeten worden. Maar een paar opmerkingen zijn hier op zijn plaats.

Ten eerste is dit gebod aan het volk Israël in die tijd, ruim 4000 jaren geleden gegeven. Er is geen enkele aanwijzing dat dit gebod moet worden doorgetrokken naar onze tijd. Christenen zullen het ter dood veroordelen vanwege begaan van homoseksuele praktijken dan ook afwijzen. Iemands levensstijl is immers zijn/haar eigen verantwoording.

Ten tweede is het goed te bedenken dat deze bepaling niet afwijken van wat in de omliggende landen in die tijd gebruikelijk was. Prof A. Siebesma schrijft: “Overigens werd in het gehele Nabije Oosten homoseksualiteit afgewezen. Bij de Assyriërs werd homoseksualiteit gestraft met castratie en wanneer je iemand anders valselijk hiervan beschuldigde, was de straf extreem zwaar: castratie, lijfstraf (50 slagen), een maand dwangarbeid en een hoge boete. Ook in het oude Egypte was homoseksualiteit verboden“.

Vervolgens lezen we (n.a.v. Rom. 1): “God eist de doodstraf voort homoseksuele praktijken maar het is God zelf die de ongelovige mens als straf aanzet tot deze handelingen. Als mensen op het verkeerde spoor zitten doet God dus Zijn best om het nog erger te maken.

Ook deze opmerking is twijfelachtig. We lezen niet van een doodstraf die God eist. God Zelf zet bovendien de mens niet aan tot deze homoseksuele handelingen. De mens komt tot homoseksuele handelingen omdat deze, ondanks dat deze God kent, God niet als Schepper wil erkennen en danken (Rom. 1:21, 25). De uiterste consequentie is dat de mens dan ook maar zijn eigen gang laat gaan (Rom. 1:24).

En wat betreft de geschiedenis van Sodom en Gomorrah (Gen. 19) en de schanddaad van Gibea (Richt. 19), het mag duidelijk zijn dat de Bijbel deze in uiterst afkeurende bewoordingen beschrijft!

De Bijbel is het Woord van God, dat spreekt van de zonde van de mens en het oordeel van God vanwege deze zonden (Rom. 3). Maar ook van genade en vergeving voor degene die gelooft in de Here Jezus, de Zoon van God (Joh. 3). Zie ook Rom. 5.

De Bijbel roept daarom ook op tot bekering tot God en het stoppen met het doen van zonde. De Bijbel wijst homoseksuele praktijken als zonde af. Maar de Bijbel is zeker niet intolerant tegenover homoseksuelen. Integendeel. Iedere mens, inclusief homoseksuelen, mogen hun zonden tegenover God belijden en vergeving ontvangen (Ps. 130:4 Mark. 1:15; Hand. 2:38; Rom. 3:25; Ef. 1:7). Immers, voor de zonden van de mensen stierf de Here Jezus aan het kruis en gaf Hij Zijn bloed (Matth. 26:28; Joh. 3:16; Kol. 1:14).

Jammer dat de schrijver, kennelijk willens en wetens, geen recht heeft willen doen aan de Bijbel.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.