Is het Evangelie naar Johannes onecht?

Volgens een studie van een universitair docent aan de University of North Carolina at Chapel Hill zou het Evangelie naar Johannes onecht zijn. De “ooggetuige” waar de schrijver het over heeft zou dan ook een verzonnen persoon zijn. Belangrijke argumenten voor deze stelling: deze persoon, de “ooggetuige”, wordt niet genoemd in de andere Evangeliën. “He is unattested in other early sources. Every Synoptic parallel that could corroborate his presence at a given moment in Jesus’ life does not – not the Synoptic crucifixion scenes (cf. Mk 15.40-41; Mt. 27.55-56; Jn 19.26-27) nor Luke’s description of Peter’s visit to the tomb (Lk. 24.12; cf. Jn 20.2-10).

Goed om te bedenken dat volgens moderne theologen het Evangelie naar Johannes niet door Johannes geschreven is, maar door een “Johanneische gemeenschap”. De schrijver vindt van het bestaan van deze hypothetische en mysterieuze gemeenschap geen historisch bewijs.

Dat Johannes niet genoemd wordt in de andere Evangeliën (Mattheus, Markus en Lukas) hoeft geen probleem te zijn. Hij is ook de schrijver van de 3 brieven van Johannes en de Openbaring aan Johannes. Ook is het geen bewijs dat hij niet bestaan zou hebben of een verzinsel zou zijn. De andere Evangelieschrijvers schreven alle met hun eigen doel en hebben hun reden gehad om zonder problemen Johannes weg te laten uit hun beschrijving. Dit soort dingen zien we wel vaker in de Evangeliën. Mogelijk speelde Johannes een weinig opvallende rol op dat moment in de kring van discipelen.

Het al dan wel of niet bestaan hebben van een hypothetische “Johanneische gemeenschap” kan verder geen argument zijn voor het wel of niet hebben bestaan van deze Johannes.

Overigens wordt in het gehele Evangelie nergens Johannes expliciet als auteur genoemd. Volgens Irenaeus, bisschop van Lyon vanaf 177, zou Johannes de op hoge leeftijd het Evangelie in Efeze hebben geschreven. Ireneaus verwijst als bron naar Polycarpus van Smyrna, die op 85-jarige leeftijd rond 155 stierf, en Johannes zelf heeft gekend.

Engeland: opgelicht door een “vluchteling” – tegen een zeer hoge prijs

Hoe een voormalig Britse soldaat wordt opgelicht door een Afghaanse “vluchteling” in Calais, tegen een zeer hoge prijs. Samengevat: een voormalig Britse soldaat die werkt onder “vluchtelingen” in het Franse Calais ontmoet een Afghaanse “vluchteling” (Reza Ahmadi) met een jonge dochter van 4 (Bru). De moeder zou door de Taliban zijn doodgeschoten. Ook zou hij een kleine zoon, een baby hebben, die door familieleden werden verzorgt. Op verzoek van de “vluchteling” besluit hij hen beide naar Engeland te smokkelen. Er is echter onvoldoende ruimte in het slaapvertrek boven de camper voor vader en dochter, dus besluit ze alleen het meisje te smokkelen. De smokkelpoging wordt echter ontdekt bij de Britse grens omdat twee Ethiopiërs die zich achterin de camper hebben verstopt worden ontdekt door politiehonden. De Brit wordt veroordeeld voor mensensmokkel, een veroordeling die later wordt sterk verminderd. De vrouw van de naïef handelende Brit is boos en verlaat hem, waarna ook zijn bedrijf instort. En dan komt de Brit erachter dat het verhaal van de Afghaanse “vluchteling” toch wat anders in elkaar steekt. Een journaliste die in de rechtbank aanwezig was heeft een mail ontvangen van een “vluchtelingenwerker” uit Denemarken die een vrouw (Goli) heeft ontmoet die de man van de Afghaan beweerd te zijn en de moeder van het jonge meisje. De Afghaan is geen “vluchteling” uit Afghanistan, maar als kind al naar Iran vertrokken. En er is helemaal geen baby zoon, wel een baby dochter (Baran). Plotseling was hij met zijn dochtertje vertrokken, niet omdat zijn leven gevaar liep, maar omdat hij een beter leven zocht in Engeland. Hij had zijn jonge dochtertje meegenomen omdat het dan makkelijker zou zijn om asiel te krijgen. In tussen leeft zijn vrouw zonder enige status bij zijn familie. Ze besluit uiteindelijk hem te volgen en komt met gevaar voor eigen leven in Denemarken terecht. De Afghaanse “vluchteling” weet intussen in Engeland te komen en daar asiel te krijgen, maar die asielaanvraag wordt nadat dit alles bekend is opnieuw beoordeeld. De familie is bij elkaar in Engeland. Maar het 4-jarige meisje, inmiddels 8, kent haar moeder niet. Een vlucht die niet nodig was, met grote gevolgen voor velen.