Apostolische geloofsbelijdenis “krachtige samenvatting van het Christelijk geloof”

In zijn boek The Apostles’ Creed: Discovering Authentic Christianity in an Age of Counterfeits legt dr. Albert Mohler, voorzitter van de Southern Baptist Theological Seminary uit waarom de Apostolische geloofsbelijdenis een “krachtige samenvatting is van het Christelijk geloof”. Als zodanig heeft deze ruim 2000 jaar oude Christelijke geloofsbelijdenis een belangrijke rol bij o.a. het bestrijden van dwaalleer.

“Milder over de hel” gedacht en weinig over gepreekt door veel dominees

Veel dominees zouden tegenwoordig “milder over de hel” denken dan opvallend genoeg kerkleden. Ook wordt er door veel dominees niet of nauwelijks meer gepreekt over de hel. Deze constateringen staan m.i. niet los van het feit dat veel predikanten tegenwoordig ook anders zijn gaan denken over andere zaken, als o.a het als geschiedenis lezen van Genesis 1-11, de (steeds verder gaande) acceptatie van vrouwelijke kerkelijke ambtsdragers (ouderling en predikant), de acceptatie van homoseksuele relaties en alverzoening of universalisme. Dat alles moet m.i. gezien worden in de context van het steeds verder loslaten van het goddelijk gezag van de Bijbel als geïnspireerd en betrouwbaar Woord van God. Vermoedelijk zullen dergelijke dominees in de toekomst meer gaan loslaten, zoals de leer dat de Here Jezus de enige Verlosser is. Natuurlijk zal Hij in hun ogen een goed mens en mogelijk zelfs “verlosser” blijven, maar niet meer de Verlosser.

In een recente podcast legt de Amerikaans theoloog dr. John Piper uit waarom de hel een passende straf is voor ongelovigen.