“Bijbel gebruiken tegen LGBTQ+ personen misbruik van de Schrift”?

Volgens een docent Theologie en Religie op Edge Hill University zou het gebruiken van de Bijbel tegen LGBTQ+ personen “misbruik” van de Schrift zijn. De argumenten en redeneringen die hij daarvoor geeft zullen de conservatieven of ons merkwaardig overkomen. Paulus zou in 1 Kor. 6:9-10 en Rom. 1:26-27 afwijzend zijn tegenover homoseksuele praktijken. Maar het zou misleidende zijn om de Bijbel, vaak aangehaald als een bron van autoriteit, “het woord van God” te noemen. Want het Christendom zou leren dat het woord van God niet de Schrift is, maar dat Jezus het woord van God is. En Jezus zou niets hebben gezegd over homoseksuele praktijken e.d. En nog wel Paulus heeft geschreven dat “de letter maakt doodt maar de Geest geeft leven” in 2 Kor. 3:6.

Engeland: cel voor gewelddadige “verstekelingen” uit Nigeria en Liberia

De rechtbank heeft vier “verstekelingen” uit Nigeria en Liberia veroordeeld tot celstraffen omdat ze in 2018 de bemanning van een vrachtschip ernstig zouden hebben bedreigd met o.a. ijzeren staven zodat deze zich genoodzaakt voelden om zich te barricaderen. Twee bleken al eerder “verstekeling” te zijn geweest en werden iedere keer weer teruggestuurd naar Nigeria.

Zorgkosten en zorgfraude

Volgens de Nederlandse minister van Financiën kan Nederland de zorgkosten straks niet meer opbrengen. In 2018 werd voor het eerst voor meer dan 100 miljard euro aan zorg besteed. Opmerkelijk is dat zorgfraudeurs zonder al te veel problemen honderden miljoenen euro’s kunnen stelen. Zorgfraude lijkt vrij eenvoudig te zijn en mogelijk daardoor ook veel voor te komen. Het OM heeft al aangegeven de hoeveelheid fraudeurs niet aan te kunnen. Zorgfraude lijkt vooral veel voor te komen binnen gesloten gemeenschappen: “variërend van een streng christelijke plattelandsgemeenschap tot groepen met een migrantenachtergrond“. Zo werden vorig jaar nog twee “Utrechtse broers” veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege 6,5 miljoen euro zorgfraude.

VS: nieuwe beoordeling rechtszaak op 1 punt aanvaller Texas

Een rechter in de VS heeft geweigerd om een rechtszaak tegen een man die ervan wordt verdacht wapens te hebben geleverd aan 2 vrienden en hen te hebben getraind voor de aanval op een cartoon wedstrijd net buiten Dallas. Wel wordt mogelijk de rechtszaak op 1 punt opnieuw beoordeeld. Dat kan de man 10 jaar minder cel opleveren op de 30 waartoe hij is veroordeeld.

België: gewelddadige jaarwisseling, 200 aanhoudingen

Niet alleen de jaarwisseling in Nederland verliep onrustig. Ook in België was de jaarwisseling gewelddadig te noemen. Er zouden ruim 200 relschoppers zijn opgepakt in Brussel. Ook waren er “incidenten” in Antwerpen en Luik. De Belgische brandweer zou bevreesd zijn voor “Nederlandse toestanden”. Een overzicht in het RD van diverse “incidenten” tijdens de jaarwisseling.