“Een fusiekerk zonder het mooie van geloven”?

Volgens prof. Fokko Oldenhuis, hoogleraar religie en recht, wordt in de concept-kerkorde van de toekomstige fusiekerk van NGK en GKV teveel en in detail geregeld. “Het is nog één dichtgetimmerde kerkorde. Gestolde angst. Het mooie van geloven, van open kerkzijn, kom ik er niet in tegen“. In de nieuwe concept kerkorde wordt z.i. te veel en in detail geregeld. “Ik vind deze aanpak volkomen achterhaald“. Ook wat betreft het laten voorgaan van een niet-predikant is de hoogleraar van mening dat daarvoor ruimte moet zijn in de kerkorde. “In de regel gaat een predikant voor, maar als een gemeente het anders wil regelen, laat daar dan ruimte voor in een kerkorde“.