Was omgekomen IS-leider toegewijde moslim?

In de schuilplaats van de afgelopen weekend in Syrië omgekomen IS-leider was een bibliotheek aanwezig met religieuze boeken, waaronder een koran. De Washington Post noemde hem in een column een “sobere religieuze leider” (een omschrijving die later zou worden veranderd). Volgens de schrijver van een artikel in het RD was hij “wel degelijk een vrome moslim”.

Overigens zou bij een recente aanval van de VS in Syrië ook de opvolger van de IS-leider al zijn omgekomen.

Ds. L.W.G. Blokhuis sr. (†) en “alverzoening”

Een interview in het ND met Paul Blokhuis waarin hij e.e.a. vertelt over de opvatting van zijn vader, ds. L.W.G. Blokhuis over de “alverzoening”.

Hij [Paul Blokhuis] kan zich ook goed vinden in de overtuiging van zijn v​ader [wijlen ds. L.W.G. Blokhuis] dat God niet slechts enkelen redt, maar álle mensen. ‘Mijn vader had moeite met hoe in de Dordtse Leerregels wordt gesproken over de uitverkiezing. Dat het God beháágd heeft dat wie niet geloven in de hel komen. Hij wilde daar als predikant zijn handtekening niet onder zetten. Dat werd hem niet in dank afgenomen.
Mijn vader was ervan overtuigd dat God zó genadig is dat alle mensen uiteindelijk bij God mogen horen. Dat onderwerp ligt gevoelig. Het woord alverzoening is een soort vloek in de kerk. Maar ik voel me daar vanuit de Bijbel heel senang bij.
Mijn vader wees op Romeinen 5, waar Adam wordt vergeleken met Jezus. Met de eerste kwam de zonde en de dood in de wereld en de tweede heeft dat ongedaan gemaakt. De gereformeerde theologie heeft daarvan gemaakt: Jezus heeft zijn best gedaan, maar niet kunnen realiseren dat i​edereen bij God mag horen. Maar mijn vader stelde dat de tweede, de volmaakte Adam –Jezus dus – machtiger is dan de eerste, en ervoor zorgt dat iedereen er uiteindelijk bij mag horen.’

Voor alle duidelijkheid: geen enkel kwaad woord over ds. Blokhuis (zowel sr. als jr.). Beiden als docent van het NG Seminarie meegemaakt, en beide ervaren als zeer warme, betrokken, vriendelijke en bescheiden personen. Maar bovenstaande lijkt wel een aanwijzing te zijn dat de leer van de “alverzoening” binnen de NGK getolereerd wordt.