PKN komt met liturgie voor transgenders

De PKN komt met een liturgie voor transgenders. Die kunnen dan tijdens de kerkdienst in een speciaal moment hun “nieuwe identiteit” markeren.

Een dergelijke aankondiging is binnen de PKN niet heel bijzonder. Immers, een predikant die niet in God gelooft leek ook niet een groot probleem. Of een predikant die openlijk ontkent dat Jezus geleefd heeft.

Wat wel enigszins merkwaardig is dat binnen de NGK kennelijk weinig weerstand lijkt te zijn tegen een toekomstig samengaan met de PKN.

Volgens ds. Kor Muller (NGK) is er reden om de ‘intern toegenomen pluriformiteit’ in de NGK kerkrechtelijk een plek te geven. (…) Als illustratie noemt hij in het recent verschenen Informatieboekje onder meer de omgang met kerkleden met een homoseksuele relatie. Volgens Muller is het een kwestie van eerlijkheid om de attestatiepraktijk aan te passen en niet langer in absolute zin van een kerklid te zeggen dat hij/zij ‘gezond in de leer en onbesproken van wandel’ is, maar dat te relativeren tot de mening van zijn/haar kerkenraad. Ook het aanvaarden van elkaars predikanten binnen het kerkverband zou slechts ‘in principe’ moeten plaatsvinden, waardoor kerkenraden het recht krijgen om predikanten te weren. Overigens vraagt Muller zich af, of er zo geen ruimte ontstaat om als NGK op te gaan in een groter, nog pluriformer kerkverband, zoals de PKN”. [Onderweg, 16-4-2017]

Nog meer “genderpropaganda” voor 4-jarigen?

Als het aan D66 ligt krijgen 4-jarigen nog meer “genderpropaganda” voorgeschoteld. Het lijkt steeds meer op een openlijke strijd tegen de Christelijke visie op het “gezin, huwelijk, en seksualiteit“. Bovendien gaat de homo-ideologie “recht in tegen de Bijbel en de christelijke traditie, die homoseksuele handelingen zeer duidelijk veroordelen als gruwel Gods en schending van de natuur“.