VS: honderden aanwezig op conferentie “Gods Stem” om LGBT-agenda in kerken te stoppen

Honderden “conservatieve Christenen” zullen aanwezig zijn op een conferentie op 22-23 februari in de Amerikaanse staat Oklahoma met als doel de LGBT-agenda van activisten om evangelische kerken te beïnvloeden een halt toe te roepen. De conferentie heeft de naam “Gods Stem” en wordt gehouden in de Fairview Baptist Church in de stad Edmond. Deze conferentie is een gevolg van een bijeenkomst met de naam “Revoice”, die vorig juli werd gehouden in St. Louis (Missouri). Het doel van deze bijeenkomst was het bemoedigen en ondersteunen van “homo’s, lesbiennes, zij die aangetrokken zijn tot het zelfde geslacht, en andere LGBT Christenen zodat ze kunnen opbloeien terwijl ze zich houden aan de historische Christelijke leer over huwelijk en seksualiteit“. Alhoewel de organisatoren van “Revoice” zich achter de traditioneel Christelijke leer over de menselijke seksualiteit stelden, waren sommige critici van mening dat door hun standpunten geprobeerd zou worden onderdelen van de LGBT-agenda in evangelische kerken binnen te krijgen.

De voorganger van Fairview deed de volgende uitspraken:

Over de afgelopen 50 jaren hebben we een erosie van de seksuele moraal in Amerika kunnen zien. Of het nu de seksuele revolutie, echtscheiding zonder echte reden of abortus, de kerk in Amerika heeft zich aan de cultuur geconformeerd i.p.v. zich te verzetten tegen het morele verval met als doel hoop op bekering en opwekking“.

Niemand wordt gedwongen de Bijbelse leer te volgen. Maar we kunnen de Schrift niet ontkennen of verdraaien en ondertussen blijven beweren dat we gehoorzaam zijn aan de Bijbel of een volgeling van Christus zijn“.

Waarheid is waar voor alle mensen van alle tijden en plaatsen. Er is geen zwarte of witte waarheid, homo waarheid of hetero waarheid, er is slechts waarheid“.

Jezus is de waarheid en het Woord van God is de waarheid. Ons doel is de aanwezigen de Bijbelse en bewezen waarheid wat betreft de menselijke seksualiteit voor te houden“.

Schotland: ds. Robert Murray M’Cheyne (1813-1843)

Onlangs hoorde ik van de Schotse predikant Robert Murray M’Cheyne (ook wel geschreven als: Robert Murray MacCheyne). Hij werd geboren in Edinburgh, 21 mei 1813. Hij mocht nog geen 30 jaar oud worden, want hij overleed op 25 maart 1843 in Dundee. Hij studeerde aan de Universiteit van Edinburgh aan het Divinity Hall, waar hij werd onderwezen door Thomas Chalmers. Hij werd in 1835 werd hij predikant in de Kerk van Schotland. Hij was van 1835-1836 hulpprediker van John Bonar in de parochiën Larbert en Dunipace, vlakbij Falkirk. In zijn prediking benadrukte hij voortdurend de kernthema’s van het Christelijk geloof zoals de vergeving van zonden en de noodzaak van wedergeboorte. Ook schreef hij een aantal Christelijke boeken en liederen. Samen met o.a. Andrew Bonar ging hij in 1839 ging M’Cheyne zendingsreis naar het toenmalige Palestina. Hij overleed al op 29-jarige leeftijd aan tyfus. Niet lang na zijn overlijden ontstond de Free Church of Scotland. Zijn gemeente te Dundee sloot zich bij dit kerkverband aan.

Zijn bekendste gedicht was het Wachtwoord der Hervormers. Hieronder de eerste en laatste verzen, vertaald door de predikant-dichter Jan Jakob Lodewijk ten Kate (1819-1889):

Eens was ik een vreemd’ling voor God en mijn hart;
‘k Gevoelde geen schuld en ik kende geen smart
Ik vroeg niet “Mijn ziele doorziet gij uw lot?
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?

Nu reis ik getroost onder ‘t heiligend kruis,
Naar ‘t erfgoed daar boven, in ‘t Vaderlijk Huis,
Mijn Jezus geleidt mij door d’ aardse woestijn,
“Gestorven voor mij!” zal mijn zwanenzang zijn!

Ds. Robert Murray M’Cheyne mocht dan nog geen 30 jaar worden, getuige zijn indringende Bijbelse prediking deed hij niet onder voor menig predikant met 30 jaar of meer ervaring. Of was hij deze zelfs mijlen ver voor.