Op weg naar één wereldreligie?

Tijdens zijn bezoek aan de VAE tekenden de paus en een imam het historisch “Document over Humaan Broederschap”. Volgens de paus is het document “ontstaan uit geloof in God, Die de Vader is van iedereen en de Vader van Vrede“. Verder zei hij: “Als wij gelovigen niet elkaar de hand schudden, elkaar omhelzen, elkaar kussen, of zelfs met elkaar bidden, zal ons geloof verslagen worden“.

VS: Christelijke studentengroep mag homo student weigeren in bestuur

De rechter in Amerika heeft bepaald dat een Christelijke studentengroep het recht heeft om een homo student te weigeren in het bestuur. Eerder had de Universiteit van Iowa vanwege deze weigering de erkenning van de studentenbeweging ingetrokken. De studentengroep (Business Leaders in Christ) heeft benadrukt dat iedereen lid mag worden maar dat bestuursleden in moeten stemmen met een geloofsverklaring waarin homoseksuele praktijken worden afgewezen.

Amnesty International schendt zelf mensenrechten?

Volgens een rapport van Amnesty International zou de organisatie zelf de mensenrechten schenden. Pesterijen, racisme, seksisme en vernedering” zou aan de orde van de dag zijn. Vorig jaar begon de Engelse afdeling van de organisatie met een intern onderzoek nadat 2 medewerkers zelfmoord hadden gepleegd. De werksfeer in de organisatie zou “vergiftigd” zijn. Medewerkers zouden op grote schaal “gepest” worden.