“Welke bijbelvertaling veroordeelt eigenlijk homoseksualiteit?”

In een artikel in “Jonge Bazen” wordt de suggestie gewekt dat de veroordeling van homoseksualiteit in de Bijbel af zou hangen van de gebruikte vertaling. In het artikel staan diverse opmerkelijke zaken. De Bijbel is inderdaad niet één boek, maar bestaat uit 66 langere of kortere boeken. Dat de boeken “door een concilie eeuwen geleden samengevoegd op basis van criteria, die door mensen zijn bedacht” is niet juist. Over de boeken van het OT is, op een enkel boek na, nooit discussie geweest in orthodoxe kringen. Dat geldt ook voor de boeken van het NT. De boeken die door het concilie werden samengevoegd waren boeken die allemaal al geaccepteerd werden door de oude kerk. Omdat Christenen inderdaad geloven dat ze geïnspireerd zijn door de Heilige Geest. Met dat gezag gaven de profeten en apostelen hun woorden, mondeling en op schrift, door aan de volgende generaties.

Dat vertalingen hun eigen eigenaardigheden en problemen met zich meebrengen is duidelijk. Maar praktisch alle schrijvers van het OT waren Joden die Aramees spraken en bekend waren met het Hebreeuws en het Grieks. Bij sommige woorden kan verwarring in betekenis zijn, maar meestal zal het tekstverband duidelijk maken wat de bedoeling is geweest van de schrijver.

De grondtekst van de Bijbel zoals wij deze kennen is samengesteld uit vele handschriften. Die verschillen soms wat van elkaar, maar die verschillen ziijn meestal minimaal en zeker niet van fundamentele invloed op de betekenis. De meeste handschriften zijn tussen 100-300 geschreven. Dat is betrekkelijk snel na het leven van de Here Jezus en de apostelen op aarde. Bovendien zijn er behoorlijk wat handschriften bekend die goed met elkaar overeenstemmen. Dat alleen al is een aanwijzing dat de handschriften die wij hebben betrouwbaar zijn overgeleverd.

De Bijbel geeft inderdaad een “tijdsbeeld”. Maar dat betekent niet dat de Bijbel voor onze tijd niets te zeggen zou kunnen/mogen hebben. Als de Bijbel inderdaad het Woord van God, de Schepper is, dan is het niet zo vreemd om ook in onze tijd daar ernstig rekening mee te houden. Overigens, zo gek zijn de regels dat je niet mag stelen en doodslaan toch ook weer niet?

De betekenis van de Bijbel ontdek je door deze goed te lezen in het tekstverband. Mocht je de vertaling niet vertrouwen, dan zul je de grondtekst moeten bestuderen. De Bijbel mag dan een oud boek zijn, Christenen geloven ook dat God door de Bijbel op heldere en duidelijke wijze tot mensen spreekt.

Antisemitisme heeft niets met de vertaling van de Bijbel te maken, maar met verkeerd uitleggen van de Bijbel. De uitspraak van de Joden bij de ter dood veroordeling van Jezus is sowieso geen oproep aan ons hen geweld aan te doen of uit te roeien.

Bovendien: de afwijzing van homoseksuele praktijken in de Bijbel is vrij helder en duidelijk. Daar kom je met geen enkele redenering omheen. Of je moet je niets van de Bijbel willen aantrekken. En dat is ieders eigen keus.