“De toorn van God” – dr. John Piper

Een niet heel populair onderwerp ook niet in meeste kerken. In de meeste preken hoor je er vaak weinig over. De toorn van God. De bekende Bijbelleraar legt een aantal zaken uit over de toorn van God. Deze zijn:

  1. rechtvaardig
  2. verschrikkelijk en eeuwig
  3. komt met het laatste oordeel
  4. komt door onze zonde
  5. gaat alleen van God uit
  6. is nu al zichtbaar

De boodschap mag duidelijk zijn: bekeer u van uw zonden, alleen dan kunt u aan de toorn van God ontkomen.