Homoseksuelen niet behandelen als paria’s

Vorig jaar verscheen op de website van het christelijk opinieblad “De Nieuwe Koers” (voorheen “CV Koers”) een artikel van een voorganger uit Engeland. Hij pleit ervoor om homoseksuelen niet als paria’s te behandelen. Hij heeft ook een homoseksuele relatie ingezegend om de het paar de “liefde en ondersteuning van de lokale kerk” te geven.

In de behandeling van de Bijbelteksten kan ook deze voorganger de conclusie ontkennen dat de Bijbel nergens positief spreekt over homoseksuele relaties. Deze voorganger stelt  “dat de Bijbel niet het definitieve antwoord geeft rond heel wat zaken die te maken hebben met inclusiviteit en waar christenen vervolgens mee geworsteld hebben.” Hij noemt als voorbeelden de positie van de vrouw in de kerk en slavernij. Op deze manier zaait deze voorganger helaas twijfel over de duidelijkheid en helderheid van de Bijbel. Immers: wij geloven dat God door de Bijbel op duidelijke en heldere wijze tot mensen van alle tijden, plaatsen en culturen, ook ons, spreekt.

Over homoseksualiteit is de Bijbel echter heel duidelijk afwijzend. Natuurlijk mogen we homoseksuelen niet als paria’s behandelen. Maar, tegelijk dat we onze eigen zonden onder ogen is het ook onze christelijke plicht om erop te wijzen dat homoseksualiteit in de ogen van God zonde is. Het (goedbedoeld) inzegen van homoseksuele relaties past m.i. daarin niet.

Plan voor homowijk Tilburg

Een projectontwikkelaar in Tilburg heeft plannen om een wijk te maken speciaal voor homo’s, biseksuelen en transgenders. Om het terrein komen hekken. Volgens een onderzoek namelijk geeft een groot deel van deze groep aan zich onveilig te voelen.

M.i. is dit een slecht plan. Het zal gettovorming in de hand werken. Daarnaast is het de vraag of het geweld zal voorkomen tegen deze groep. Het zal bovendien het “slachtoffergevoel” bij hen alleen maar versterken.

Christenen zouden homoseksuele praktijken op grond van de Bijbel moeten afwijzen. Dezelfde christenen moeten met dezelfde kracht geweld, ook tegen homoseksuelen, afwijzen. Geweld lost immers niets op. Daarnaast zijn christenen geroepen om niet te oordelen maar het oordeel aan God over te laten. Dat neemt niet weg dat christenen op grond van de Bijbel duidelijk mogen maken dat God homoseksuele praktijken afwijst.

Regering Amerika doet geen zaken met bedrijven die homo’s discrimineren

De Amerikaanse regering doet geen zaken meer met bedrijven die homoseksuelen discrimineren. Dit is een initiatief van president Obama. Lees ook het bericht in het RD. Uiteraard is discriminatie een slechte zaak. Maar is het ook discriminatie als je vanwege een beroep op de Bijbel niet achter het homohuwelijk kunt staan en daar ook naar handelt?

Nieuw computermodel zoektocht naar buitenaards leven

Wetenschappers hebben een nieuw computermodel ontwikkeld voor het zoeken naar buitenaards leven op planeten. Met dit nieuwe model zou het zoeken naar methaan, een afvalproduct van leven, verbeteren.

Tja, volgens de moderne wetenschap zou het leven op aarde spontaan zijn ontstaan en ontwikkeld, op “natuurlijke” wijzen. De vraag is of dit waar is. Dat leven spontaan uit dode materie kan ontstaan, is tot nog toe onbewezen. Het is dan ook maar de vraag of er werkelijk buitenaards leven is. Voor christenen die de Bijbel als Woord van God geloven en vertrouwen is het duidelijk: als er leven is op andere planeten, dan is dit geschapen door God. De Bijbel geeft echter geen aanwijzingen voor het bestaan van leven buiten de aarde, laat staan intelligent leven. Het lijkt mij persoonlijk dan ook niet waarschijnlijk dat er intelligent buitenaards leven aanwezig is (uiteraard op God en de engelen na dan).

Voorstanders huwelijk man-vrouw verliezen terrein

In de VS (maar ook in veel andere landen) zijn voorstanders van het huwelijk tussen man en vrouw alleen, aan de verliezende hand. Voorstanders van het homohuwelijk winnen steeds meer terrein. De woorden die ze daarbij gebruiken zijn veelal: “gelijke rechten” en “discriminatie (door tegenstanders van het homohuwelijk)”. Maar een man-vrouw paar is Bijbels gezien iets anders dan een man-man of vrouw-vrouw paar. Uiteraard wordt daar in onze tijd door velen anders over gedacht. Die zien geen principieel verschil tussen een hetero- of een homostel. Als er inderdaad een verschil is tussen een hetero- en een homostel, dan is het de vraag of het een kwestie van “gelijke rechten” is om homo’s toe te staan te huwen.

Homoseksualiteit: aangeboren of aangeleerd?

Op de vraag of homoseksualiteit aangeboren of aangeleerd is, is een antwoord niet gemakkelijk te geven. De vraag of de Bijbel homoseksualeit afwijst, is duidelijker te beantwoorden. Dat kan een ongemakkelijke keuze lijken. Maar laten we niet vergeten dat als homoseksualiteit inderdaad voor een belangrijk deel aangeboren of zelfs genetisch vastgelegd is, dit niets zegt of het moreel en ethisch aanvaardbaar moet zijn.