Biedt “Gewone Catechismus” ruimte voor evolutietheorie?

Volgens Bewaar het Pand, een organisatie binnen de CGK, zou de “Gewone Catechismus” ruimte bieden voor de evolutietheorie. “Er wordt expliciet ruimte gegeven aan de mogelijkheid van de evolutiegedachte. Het kan namelijk kort of lang geduurd hebben, de soorten kunnen uit elkaar voortgekomen zijn. Hiermee is de evolutiegedachte ingevoerd en geaccepteerd. Dat heeft grote gevolgen“. Eén van de opstellers van de “Gewone Catechismus” is hoogleraar aan de TU Apeldoorn.

Recent onderzoek wijst op recente oorsprong van mens en dier

Recent wetenschappelijk onderzoek wijst volgens dr. Peter Borger en drs. Tom Zoutewelle op een recente oorsprong van mens en dier. Het eerste onderzoek laat zien dat alle mannen over de hele wereld vrijwel hetzelfde Y-chromosoom hebben. Een ander onderzoek naar het DNA van dieren laat zien dat 9 van de 10 diersoorten op hetzelfde moment als de mens is ontstaan.

VS: Analyse sporen op tanden Neanderthaler laten prehistorische “tandartsbehandelingen” zien

Een analyse van sporen op tanden van een Neanderthaler door de Universiteit van Kansas heeft laten zien dat zijn al “tandartsbehandelingen” uitvoerden. Zo waren er sporen van tandenstokers en andere behandelingen waar te nemen. Een bevestiging dat Neanderthalers een volle mensensoort is, zoals eerder al werd aangetoond door DNA onderzoek.

Kunnen Christelijk geloof en evolutie samengaan? (n.a.v. “En de aarde bracht voort” van prof. G. van den Brink)

Kunnen Christelijk geloof en evolutie samengaan? Volgens prof. G. van de Brink, wiens boek “En de aarde bracht voort” vandaag is uitgekomen, wel. Hij is ervan overtuigd dat de bewijzen voor de evolutietheorie zich opstapelen. En dus moeten Christelijk geloof en evolutie wel samengaan. Tja.

Maar is dat werkelijk zo. Een aantal jaren geleden bijvoorbeeld een wiskundige van de Universiteit van Texas een interessant artikel over de tweede wet van de thermodynamica. Evolutie betekent immers dat er spontaan orde uit wanorde zou moeten ontstaan, en dat kan niet volgens deze wet. Sterker nog: volgens deze wet zal de totale hoeveel orde alleen maar toenemen.

Evolutionisten hebben daar wat op bedacht. Een spectaculaire toename in orde op aarde zou niet strijdig zijn met deze wet omdat de aarde een open systee is, en alles mag plaatsvinden in een open systeem zolang de orde ergens buiten het systeem (de aarde in dit geval) maar afneemt om de toename in orde op aarde te compenseren.

Volgens deze wiskundige klopt dit niet. De entropievergelijkingen  laten zien dat de orde in een open system niet sneller kan toenemen dan geïmporteerd door de grensvlakken. De entropievergelijkingen ondersteunen dus niet het onlogische idee van compensatie.

En zo zijn er wel meer argumenten op te noemen die tegen de evolutietheorie pleiten. Ik denk aan de bekende vis met de naam coelacanth. Eerder zou deze vis volgens de evolutietheorie al miljoenen jaren geleden zijn uitgestoreven. Totdat in 1938 in Afrika een levend exemplar van deze vis werd gevangen.

In september verwacht ik naar de studiedag n.a.v. dit boek te gaan. Ik ben heel benieuwd. Tot nog toe heb ik weinig nieuwe argumenten gehoord om Genesis 1-11 niet als geschiedenis te lezen.

PNAS: “Keizersnede beïnvloedt evolutie mens”

Volgens een onlangs verschenen artikel in de Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) beïnvloedt de keizersnede de evolutie van de mens. Een reden voor een keizersnede is babyhoofdje dat niet door de bekken van de moeder past. In dat geval ontstaat een voor moeder en baby levensbedreigende situatie. Tot in de eerste helft van de vorige eeuw stierven hierdoor maar liefst 6% van de vrouwen en baby’s in het kraambed. Dankzij de keizersnede is dit sterftecijfer behoorlijk gedaald, gelukkig.

Maar er is ook een keerzijde volgens onderzoekers: vrouwen die anders vanwege hun te smalle bekken samen met hun baby gestorven zouden zijn, overleven en geven genen voor een smal bekken door aan hun kinderen. Hierdoor zijn er steeds meer vrouwen met een smal bekken met als gevolg dat er ook steeds meer bevallingen zijn waar een keizersnede aan te pas komt.

Zo zou volgens PNAS de keizersnede invloed uitoefenen op de evolutie van de mens. De redenering klinkt logisch en geloofwaardig. Toch zijn er wel wat problemen met deze redenering.

Immers: is de kunst van de keizersnede (volgens de evolutietheorie) zelf weer niet het gevolg van de evolutie van de mens? De evolutie is immers een proces waar (volgens de evolutietheorie) de mens zelf deel aan heeft? Vanzelfsprekend moet dan ook het handelen van de mens weer van invloed zijn op de evolutionaire processen en andersom.

Oudste fossielen in Groenland gevonden?

Volgens een artikel in het blad Nature eind vorige maand zouden in Groenland de oudste fossielen tot nog toe zijn gevonden met daarop 3,7 miljard jaar oude  structuren die mogelijk van microbiologische oorsprong zijn (bacteriematten). De aarde zou toen nog maar 0,8 miljard jaar oud zijn. Deze fossielen zouden er op wijzen dat het leven maar liefst 220 miljoen jaren eerder zou zijn ontstaan dan gedacht.

Volgens de onderzoekers zelf is enige gereserveerdheid gepast. Immers: “Het Australische team vond drie rotsen met stromatolieten op één helling in Isua. De fossielen zijn gesteentelagen van één of twee meter lang. In die lagen zijn kegel- en koepelvormige bulten van enkele centimeters hoog te zien. Er zijn geen cellen of andere organische resten overgebleven, maar de vorm en textuur van het sediment lijken sterk op die van andere fossiele bacterie-matten. Aan de vorm van de kegels en koepels is te zien dat die matten op een ondiepe zeebodem groeiden.

Er zijn „belangrijke aanwijzingen” dat hier microben aan het werk zijn geweest, oordeelt vakgenoot Abigail Allwood in een commentaar in Nature. Allwood, van het Jet Propulsion Lab van de NASA, is de ontdekker van de nu een-na-oudste stromatolieten op aarde, uit Australië.”

Mogelijk leefbare planeet ontdekt bij dichtstbijzijnde ster

Bij de dichtstbijzijnde ster, Proxima Centauri, die 4 lichtjaren van de aarde verwijderd is, is een planeet die mogelijk leefbaar zou kunnen zijn. De planeet, Proxima b genoemd, is iets groter dan de aarde, zou ongeveer dezelfde samenstelling als de aarde hebben. Bovendien zou er vloeibaar water op de planeet aanwezig kunnen zijn.

Uiteraard zal druk gespeculeerd worden of er leven is ontstaan en mogelijk verder geëvolueerd op deze planeet. Christenen kunnen beter weten. Leven ontstaat niet vanzelf, maar alleen door het scheppend handelen van de God van de Bijbel (Gen. 1). Het is niet uitgesloten dat er leven is op deze planeet. Maar zeker geen intelligent leven, zoals de mens.

Biedt fossiele zeeworm aanwijzingen over gemeenschappelijke voorouder mens?

Vorige week verscheen een artikel in het blad BMC Biology dat een gevonden fossiele worm van 500 miljoen jaar oud mogelijk aanwijzingen over een gemeenschappelijke voorouder met de mens. Sommigen evolutionisten zien deze worm met de naam Oesia als een 500 miljoen jaar oude voorouder van de mens.

De worm is, net als de tegenwoordige afstammelingen, inderdaad een complex dier. Maar om te beweren dat deze worm een (gemeenschappelijke) voorouder van de mens zou zijn, lijkt wat uit de lucht gegrepen.

De worm lijkt zelf niet veel aanwijzingen te geven over de vroege evolutie van dieren. Het is het fossiel van een zeeworm die veel lijkt op wormen die nu gevonden worden.

De stap van zeeworm naar mens is onoverkomelijk groot. Zeker als we bedenken dat er geen onomstreden fossielen van “overgangsvormen” zijn gevonden.

Wie de Bijbel kent en erkent als het betrouwbare en gezaghebbende Woord van God weet wel beter. De mens is niet ontstaan uit een worm, maar geschapen door de almachtige God op de 6e scheppingsdag (Gen. 1:26-27). En niet miljoenen Jaren geleden, maar ca. 8.000-10.000 jaar geleden.