Category Archives: Preken

Examen preekconsent: gezakt

Deze avond examen voor preekconsent gedaan en helaas met een negatief resultaat. De preek die ik als opdracht hield kunt u hier nalezen.

Posted in Actualiteit, Nederlands Gereformeerde Kerken, Preken | Leave a comment

“Stichtelijk woord” vs. “preek”

In diverse kerkordes/regelingen, waaronder ook die in de recent aangenomen is binnen de NGK, wordt onderscheid gemaakt tussen een “preek” en een “stichtelijk woord”. De predikant als ambtsdrager mag “preken”. Een broeder die geen ambtsdrager is maar wel een preekbevoegdheid of preekconsent … Continue reading

Posted in Bijbel en geloof, Nederlands Gereformeerde Kerken, Preken | Leave a comment

Kerkdienst

Morgen (16-11-2014) is het weer zondag. Ik hoop dat u naar de kerk kunt gaan om God te danken voor het grootste wonder dat Hij ons gegeven heeft: vergeving van zonden en het eeuwige leven door Zijn Zoon, de Here … Continue reading

Posted in Bijbel en geloof, Nederlands Gereformeerde Kerken, Preken | Leave a comment