Category Archives: Nederlands Gereformeerde Kerken

‘We hebben geen kritische blik meer op de ontwikkelingen’

Een artikel uit Onderwegonline: ‘We hebben geen kritische blik meer op de ontwikkelingen’.

Posted in Actualiteit, Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

Geen vrouwelijke ambtsdragers Kruiskerk Arnhem (CGK/NKG)

De classis van de CGK in de regio Apeldoorn is teruggekomen van een eerder besluit om de Kruiskerk in Arnhem toestemming te geven tot het aanstellen van vrouwelijke ambtsdragers.

Posted in Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

Dr. Ouweneel “onbevoegd” voorgegaan in CGK/NGK kerk

In 2011 zou de bekende bioloog/filosoof/theoloog “onbevoegd” zijn voorgegaan in de CGK/NGK in Rotterdam-Alexanderpolder. Wat een verschrikkelijke boef.

Posted in Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

Canada: Canadian Reformed Churches sturen aan op breuk met GKV

De Canadian Reformed Churches (de “Canadese vrijgemaakten”) sturen aan op een breuk met de GKV. Het advies dat deze week werd gepubliceerd tijdens de synode in Edmonton zal volgend jaar mei worden besproken. Zorgpunten bij de CRC zijn o.a.: vrouw in … Continue reading

Posted in Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

Australië: FRC verbreekt zusterrelatie met GKV

De Free Reformed Church in Australië heeft de zusterrelatie met de GKV verbroken. Dit mede n.a.v. het besluit van de GKV om de kerkelijke ambten voor vrouwen open te stellen.

Posted in Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

Preekconsent update

Wat betreft het door mij aangevraagde preekconsent binnen de NGK moet ik nog even geduld hebben. Ik hoop en verwacht dat oktober 2018 hierover een besluit zal worden genomen.

Posted in Actualiteit, Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

NGK: plaatselijke kerken vrij in openstellen ambt voor “getrouwde” homo’s

De Landelijke Vergadering van de NGK zal plaatselijke kerken die kerkelijke ambten open stellen voor “getrouwde” homo’s daar niet op aanspreken. NGK kerken in Zeist, Groningen en Utrecht hebben, tegen de landelijke besluiten in, ambten opengesteld voor “getrouwde” homo’s.

Posted in Bijbel en homoseksualiteit, Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

NGK predikant toch niet genezen van scoliose

Gisteren was in o.a. het RD en het ND te lezen dat een NGK predikant genezen was van scoliose tijdens een conferentie van New Wine. Niet iedereen is even overtuigd. Op aandringen van zijn omgeving is de predikant toch naar … Continue reading

Posted in Bijbel en geloof, Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

Canada: GKV geschorst als lid van ICRC

De International Conference of Reformed Churches heeft onlangs een bepaling opgenomen waarin de afwijzing van vrouwen in het kerkelijk ambt expliciet is opgenomen. Vervolgens werd de schorsing van de GKV op de agenda van de ICRC gezet. Inmiddels is deze … Continue reading

Posted in Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

Ontwikkelingen GKV en vrouw in het ambt

Kerk in VS vraagt schorsing lidmaatschap GKV aan. Oproep van twee GVK predikanten om tot 2020 geen vrouwen in het ambt aan te stellen.

Posted in Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment