Category Archives: Nederlands Gereformeerde Kerken

Ds. L.W.G. Blokhuis sr. (†) en “alverzoening”

Een interview in het ND met Paul Blokhuis waarin hij e.e.a. vertelt over de opvatting van zijn vader, ds. L.W.G. Blokhuis over de “alverzoening”. “Hij [Paul Blokhuis] kan zich ook goed vinden in de overtuiging van zijn v​ader [wijlen ds. … Continue reading

Posted in Nederlands Gereformeerde Kerken | 1 Comment

“Nederlandse Gereformeerde Kerken” nieuwe naam GKV-NGK?

Mogelijk wordt de naam van de nieuwe kerk die ontstaat als GKV en NGK samengaan “Nederlandse Gereformeerde Kerken”.

Posted in Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

Examen preekconsent: gezakt

Deze avond examen voor preekconsent gedaan en helaas met een negatief resultaat. De preek die ik als opdracht hield kunt u hier nalezen.

Posted in Actualiteit, Nederlands Gereformeerde Kerken, Preken | Leave a comment

Opties nieuwe naam GKV-NGK

Er zijn 4 opties bekend gemaakt voor de nieuwe naam van het nieuwe kerkverband dat ontstaat als in 2023 GKV en NGK samen zullen gaan. De term “vrijgemaakt” komt in geen van de opties voor. Lees ook de ingezonden brief … Continue reading

Posted in Actualiteit, Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

Aanvraag preekconsent NGK

Dankbaar ben ik dat ik kan melden dat de Regio Noord van de NGK ingestemd heeft met mijn preekconsent aanvraag. Mooi dat om te zien dat er geen beletselen zijn wat betreft “gaven en leer” . Tot dit verzoek is … Continue reading

Posted in Actualiteit, Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

Canada: CanRC verbreken zusterrelatie met GKv

In Canada hebben de Canadian Reformed Churches (CanRC) officiëel de zusterrelatie met de GKv verbroken. Lees het officiële bericht op site van de CanRC. Redenen zijn o.a. de vrouw in het ambt en de toenadering tot de NGK. Vanuit de … Continue reading

Posted in Bijbel en geloof, Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

Daling ledenaantal NGK

Ook het aantal leden binnen de NGK is het afgelopen jaar met 115 licht gedaald to 32.896. Wat verder opvalt is dat NGK Kampen niet meer de grootste gemeente is binnen het kerkverband, maar NGK Houten. Zorgelijk is dat het … Continue reading

Posted in Actualiteit, Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

Excuusbrief GKV-Groningen (Helpman) aan NGK-Groningen (Tehuisgemeente)

De kerkenraad van de vrijgemaakt-gereformeerde kerk van Groningen-Zuid/Helpman heeft een excuusbrief gestuurd naar NGK (Tehuisgemeente) over de schorsing en afzetting van hun oud-predikant Asjen van der Ziel (1905-1990). De kerkenraad is van oordeel dat hem is in de jaren zestig … Continue reading

Posted in Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

Nieuwsanalyse verlies GKv

Vrijgemaakten verliezen aan twee kanten volgens een artikel in het ND. M.n. de “vergrijzing en de lossere band met de landelijke kerk” hebben een grote invloed op de krimp, meer dan de recente ontwikkelingen (vrouw in het ambt, omgang met … Continue reading

Posted in Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

Forse daling leden GKV in 2018

Het afgelopen jaar (2018) zou het aantal leden in Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt met 1855 leden zijn gedaald. Deze daling is groter dan ooit. Een triest record. Opvallend veel zouden overgegaan zijn naar de PKN en evangelische gemeenten. Het jaar daarvoor … Continue reading

Posted in Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment