Category Archives: Nederlands Gereformeerde Kerken

Excuusbrief GKV-Groningen (Helpman) aan NGK-Groningen (Tehuisgemeente)

De kerkenraad van de vrijgemaakt-gereformeerde kerk van Groningen-Zuid/Helpman heeft een excuusbrief gestuurd naar NGK (Tehuisgemeente) over de schorsing en afzetting van hun oud-predikant Asjen van der Ziel (1905-1990). De kerkenraad is van oordeel dat hem is in de jaren zestig … Continue reading

Posted in Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

Nieuwsanalyse verlies GKv

Vrijgemaakten verliezen aan twee kanten volgens een artikel in het ND. M.n. de “vergrijzing en de lossere band met de landelijke kerk” hebben een grote invloed op de krimp, meer dan de recente ontwikkelingen (vrouw in het ambt, omgang met … Continue reading

Posted in Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

Forse daling leden GKV in 2018

Het afgelopen jaar (2018) zou het aantal leden in Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt met 1855 leden zijn gedaald. Deze daling is groter dan ooit. Een triest record. Opvallend veel zouden overgegaan zijn naar de PKN en evangelische gemeenten. Het jaar daarvoor … Continue reading

Posted in Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

‘We hebben geen kritische blik meer op de ontwikkelingen’

Een artikel uit Onderwegonline: ‘We hebben geen kritische blik meer op de ontwikkelingen’.

Posted in Actualiteit, Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

Geen vrouwelijke ambtsdragers Kruiskerk Arnhem (CGK/NKG)

De classis van de CGK in de regio Apeldoorn is teruggekomen van een eerder besluit om de Kruiskerk in Arnhem toestemming te geven tot het aanstellen van vrouwelijke ambtsdragers.

Posted in Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

Dr. Ouweneel “onbevoegd” voorgegaan in CGK/NGK kerk

In 2011 zou de bekende bioloog/filosoof/theoloog “onbevoegd” zijn voorgegaan in de CGK/NGK in Rotterdam-Alexanderpolder. Wat een verschrikkelijke boef.

Posted in Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

Canada: Canadian Reformed Churches sturen aan op breuk met GKV

De Canadian Reformed Churches (de “Canadese vrijgemaakten”) sturen aan op een breuk met de GKV. Het advies dat deze week werd gepubliceerd tijdens de synode in Edmonton zal volgend jaar mei worden besproken. Zorgpunten bij de CRC zijn o.a.: vrouw in … Continue reading

Posted in Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

Australië: FRC verbreekt zusterrelatie met GKV

De Free Reformed Church in Australië heeft de zusterrelatie met de GKV verbroken. Dit mede n.a.v. het besluit van de GKV om de kerkelijke ambten voor vrouwen open te stellen.

Posted in Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

Preekconsent update

Wat betreft het door mij aangevraagde preekconsent binnen de NGK moet ik nog even geduld hebben. Ik hoop en verwacht dat oktober 2018 hierover een besluit zal worden genomen.

Posted in Actualiteit, Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

NGK: plaatselijke kerken vrij in openstellen ambt voor “getrouwde” homo’s

De Landelijke Vergadering van de NGK zal plaatselijke kerken die kerkelijke ambten open stellen voor “getrouwde” homo’s daar niet op aanspreken. NGK kerken in Zeist, Groningen en Utrecht hebben, tegen de landelijke besluiten in, ambten opengesteld voor “getrouwde” homo’s.

Posted in Bijbel en homoseksualiteit, Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment