Category Archives: Nederlands Gereformeerde Kerken

Australië: FRC verbreekt zusterrelatie met GKV

De Free Reformed Church in Australië heeft de zusterrelatie met de GKV verbroken. Dit mede n.a.v. het besluit van de GKV om de kerkelijke ambten voor vrouwen open te stellen.

Posted in Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

Preekconsent update

Wat betreft het door mij aangevraagde preekconsent binnen de NGK moet ik nog even geduld hebben. Ik hoop en verwacht dat oktober 2018 hierover een besluit zal worden genomen.

Posted in Actualiteit, Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

NGK: plaatselijke kerken vrij in openstellen ambt voor “getrouwde” homo’s

De Landelijke Vergadering van de NGK zal plaatselijke kerken die kerkelijke ambten open stellen voor “getrouwde” homo’s daar niet op aanspreken. NGK kerken in Zeist, Groningen en Utrecht hebben, tegen de landelijke besluiten in, ambten opengesteld voor “getrouwde” homo’s.

Posted in Bijbel en homoseksualiteit, Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

NGK predikant toch niet genezen van scoliose

Gisteren was in o.a. het RD en het ND te lezen dat een NGK predikant genezen was van scoliose tijdens een conferentie van New Wine. Niet iedereen is even overtuigd. Op aandringen van zijn omgeving is de predikant toch naar … Continue reading

Posted in Bijbel en geloof, Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

Canada: GKV geschorst als lid van ICRC

De International Conference of Reformed Churches heeft onlangs een bepaling opgenomen waarin de afwijzing van vrouwen in het kerkelijk ambt expliciet is opgenomen. Vervolgens werd de schorsing van de GKV op de agenda van de ICRC gezet. Inmiddels is deze … Continue reading

Posted in Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

Ontwikkelingen GKV en vrouw in het ambt

Kerk in VS vraagt schorsing lidmaatschap GKV aan. Oproep van twee GVK predikanten om tot 2020 geen vrouwen in het ambt aan te stellen.

Posted in Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

Bezwaarden GKV roepen op tot verlaten kerkverband

De eerste scheuren lijken zich aan te dienen in de GKV na het besluit van de laatste synode om de ambten van predikant, ouderling en diaken open te zetten voor vrouwen. Twee emeriti predikanten hebben hiertoe gisteren opgeroepen op een bijeenkomst … Continue reading

Posted in Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

Gezamenlijke vergadering GKV en NGK in november in Kampen

De gezamenlijke kerkelijke vergadering van de synode van de GKV en de Landelijke Vergadering van de NGK zal in november plaatsvinden in de Nieuwe Kerk in Kampen. Eerder al had de synode van de GKV opdracht gegeven om te komen … Continue reading

Posted in Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

Samengaan GKV en NGK afgerond in 2023

In 2023 zouden de GKV en NGK tot één kerkverband kunnen fuseren. De beslissing van vorige week om per direct de ambten van predikant, ouderling en diaken voor vrouwen open te stellen zal deze fusie zeker niet moeilijker maken.

Posted in Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

Lichte daling ledenaantal NGK in 2016

In 2016 is het ledenaantal met 83 gedaald. Ook het aantal predikanten nam af, van 85 naar 79. Op 1 januari 2017 zijn er 88 plaatselijk NG-kerken. Dat betekent dat er een tekort aan predikanten is. Sommige kerken laten dan ook predikanten uit de … Continue reading

Posted in Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment