Kan astronomie een verklaring voor de ster van Bethlehem geven?

Kan de astronomie een verklaring voor de ster van Bethlehem geven? Sommigen zeggen dat deze ster mogelijk een komeet, een supernova, de planeet Jupiter of een stel planeten dicht bij elkaar (conjunctie) is geweest. Maar gezien wat we erover lezen in het Evangelie naar Mattheus (2:1-12) lijkt dit niet heel waarschijnlijk.

Wat is het dan geweest? Een vroom verzinsel van de Bijbelschrijvers? Ook dat is niet waarschijnlijk, want niets in Mattheus wijst er op dat hij aan het fantaseren was. Bovendien zou dit haaks staan op de Bijbel als het betrouwbare Woord van God.

Maar wat was het dan wel?

In het Oude Testament lezen we over de zgn. “shekinah” (inwonende) heerlijkheid van God. Dat is een visueel zichtbare manifestatie van God op aarde d.m.v. verschijnselen in de natuur. Het Hebreeuwse woord “shekinah”, afgeleid van het werkwoord “shakan” (inwonen) zelf komt niet in het Oude en Nieuwe Testament voor. Het werd door de Joodse schrijvers aan het eind van de Oudtestamentische periode geïntroduceerd. Het werd gebruikt om o.a. de volgende gebeurtenissen te beschrijven:

  1. de aanwezigheid van God te midden van Zijn volk (Exodus 19:16-18; 40:34-38; I Koningen 6:13)
  2. de heerlijkheid van God in de tempel (2 Kronieken 7:1)
  3. God die woont in de bergen (Psalm 68.16-18; Joël 3:17)

De “shekinah” heerlijkheid van God is op verschillende manieren zichtbaar:

  1. een vuur en een brandende struik (Exodus 3:2; Zacharia 2:5)
  2. een wolk (Exodus 24:16-18; Exodus 33:9; 1 Koningen 8:10-13)
  3. een kolom van vuur en rook (Exodus 13:20-22)

Bij de ster van Bethlehem zou ik zelf dan ook in de eerste plaats willen denken aan een in een helder licht zichtbare verschijning van de heerlijkheid van God waarin Hij ons wijzen op de geboorte van Zijn Zoon, als vervulling van vele profetiën in het Oude Testament. Opmerkelijk is dat alleen een groep niet-Joden, de zgn. “wijzen uit het Oosten” dit teken hebben herkend!

Ga daarom vooral niet voorbij aan de betekenis van de geschiedenis van het Kerstfeest. Dat de Here Jezus, de Zoon van God, Mens werd, om te sterven aan het kruis voor onze zonden, om ons te kunnen redden van de eeuwige straf, om zo het plan van Zijn Vader te vervullen (Johannes 3:16). Laat u met Hem verzoenen voordat het te laat is (1 Kor. 5:20).

Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust op zijn schouder
en men noemt hem Wonderbare Raadsman,
Sterke God,
Eeuwige Vader,
Vredevorst
. (Jesaja 9:5, NBG1951)

Veelbelovend teken leven op Venus bestaat mogelijk niet

Vorige maand werd de ontdekking van grote hoeveelheven van de stof fosfine gemeld in de atmosfeer van de planeet Venus en werd gespeculeerd dat deze stof gemaakt zou zijn door op Venus aanwezige bacterieën. Voor de stof fosfine is namelijk geen andere verklaring dan dat dit door een levensvorm is gemaakt. Maar deze veelbelovende ontdekking bestaat mogelijk niet. Drie onderzoeken hebben de stof niet gevonden, mogelijk is de eerdere “ontdekking” een fout in de verwerking van gegevens geweest.

Leven op Venus zal niet gemakkelijk zijn. De atmosfeer van deze planeet bestaat uit voornamelijk koolstofdioxide waarin ook druppels zwavelzuur aanwezig zijn . De temperatuur op de planeet kan oplopen tot 470 oC aan het oppervlak.