Moslimman: “Ik man. Jij vrouw. Ik ga eerst.”

Het volgende voorval maakt de positie van vrouwen bij moslimmannen duidelijk. Het gebeurde niet in het Verre Oosten. Maar vlakbij ons, in ons buurland Duitsland.

Een vrouw beschreef hoe moslimmannen herhaaldelijk in de rij van de supermarkt bij het afrekenen voordrongen. “Tijdens het winkelen in een Duitse supermarkt werd mij twee keer getoond dat ik een tweederangs burger was”, schreef ze. In één geval dwong een volwassen moslimman met een volle winkelwagen voor haar. In gebroken Duits zei hij: “Ik man. Jij vrouw. Ik ga eerst.” In een ander geval stootte tijdens het voordringen een jonge moslimman de vrouw met zijn elleboog. “Toen ik tegen hem zei dat ik hem voor had laten gaan als hij mij om toestemming had gevraagd, kreeg ik van zijn zus opgedragen dat de jongens niet hoeven te vragen, dat ze alleen maar eisen.”

Christen- en moslimvluchtelingen gescheiden opvangen?

Vanwege het toenemend aantal aanvallen van moslims op Christenen in vluchtelingenopvangcentra in Duitsland, heeft een politiechef voorgesteld om afhankelijk van hun geloof vluchtelingen gescheiden op te vangen.

Dit lijkt mij de omgekeerde wereld. Gevluchte christenen horen beschermd te worden van aanvallen door moslims. En moslims moet duidelijk gemaakt worden dat aanvallen op andersgelovigen eenvoudigweg niet getolereerd zullen worden.

Christenen, vrouwen en homo’s onveilig in AZC

Volgens Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) zijn er diverse misstanden in AZC’s waar het kabinet al eerder voor gewaarschuwd is. Gevluchte christenen, vrouwen en homo’s voelen zich bijvoorbeeld bedreigd door (“gevluchte”) moslims. Dit probleem hoort vanzelfsprekend adequaat door ons kabinet te worden aangepakt. Het moet deze moslims duidelijk gemaakt worden dat bedreigingen richting christenen, vrouwen en homo’s in dit land niet geaccepteerd worden. Ik ben er echter niet van overtuigd dat onze regering dat ook werkelijk zal doen. Het is immers politiek niet correct om dit te doen.

Eindelijk afgestudeerd aan het NG Seminarie

Vandaag was het een mooie, zonnige dag. Maar ook een bijzondere dag omdat ik eindelijk in de Nederlands Gereformeerde Kerk van Wezep het kandidaatsexamen theologie aan het Nederlands Gereformeerd Seminarie mocht afsluiten en de bijbehorende bul in ontvangst mocht nemen. Ik ben de laatste student die afstudeert aan het Seminarie dat binnenkort opgeheven zal gaan worden. Het was geen gemakkelijke studie. Maar ik ben dankbaar dat de studie op goede wijze met goed resultaat afgesloten mocht worden.

Bij deze wil ik alle docenten, maar ook de leden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht, maar ook de Nederlands Gereformeerde kerken die met het Seminarie hebben samengewerkt (IJsselmuiden, Zalk, Schiedam, Oostzaan, Wapenveld, Zaandam, Wieringermeer en Urk) bedanken voor de mogelijkheid die ik heb ontvangen om de studie aan het Seminarie af te ronden. Het is jammer dat aan uw taak een einde is gekomen. Ik denk er met dankbaarheid aan terug.

Gevluchte christenen geïntimideerd door gevluchte moslims

Volgens het Duitse blad Die Welt worden gevluchte christenen geïntimideerd door eveneens gevluchte moslims. Het is de vraag of het in Nederland veel beter is. Het maakt ook de weinig vriendelijke en intolerante bedoelingen van deze moslims tegenover christenen en andersgelovigen duidelijk. In een vrij land als Nederland is dit volstrekt onaanvaardbaar. Terecht is dan ook de reactie van de SGP dat asielzoekers die geweld gebruiken geen verblijfsvergunning in dit land moeten krijgen. In Nederland hebben we m.i. geen enkele behoefte aan een toestroom van moslims die geweld (tegen christenen en andersgelovigen) gebruiken.

Zijn moslim extremisten een uitzondering?

Bij veel moslimjongeren lijkt er sympathie te zijn voor de extremisten die in Parijs een bloedbad aanrichten bij de redactie van het satirisch blad Hebdo. Dergelijk geweld van moslims wordt door moslims veelal toegeschreven aan een kleine groep extremisten. Die gewelddadige extremisten zijn een uitzondering, de meeste moslims zijn vredelievend en hebben met dat geweld niets te maken. De vraag is of dat allemaal werkelijk waar is. Natuurlijk zijn er moslims die geen geweld gebruiken en niets anders willen dan in vrede met anderen leven. Maar toch is het opvallend hoe weinig je verneemt van moslims die zich openlijk afkeren van het geweld dat medemoslims gebruiken tegen bijvoorbeeld christenen. Zelf krijg ik de indruk dat er juist vaak meer sympathie is voor geweld tegen andersdenkenden dan we wel eens (willen) geloven. Sterker nog: in de Koran wordt openlijk tot geweld tegen christenen en andersgelovigen opgeroepen. Een aantal voorbeelden:

En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor God wordt. Maar als zij ophouden dan ziet God voorzeker hetgeen zij doen.” (soera 8, vers 39).

En toont geen zwakheid in de vervolging van dit (vijandige) volk. Als gij lijdt, lijden zij ook zoals gij lijdt. Maar gij verwacht van God, wat zij niet verwachten. En God is Alwetend, Alwijs.” (soera 4, vers 104).

En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor God wordt. Maar indien zij (met strijden) ophouden, dan is er geen vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de onrechtvaardigen.” (soera 2, vers 193).

Voorzeker, God heeft diegenen lief die terwille van Hem strijden in geordende gelederen, alsof zij een hechte muur vormen.” (soera 61, vers 4)

Niemand mag verder vergeten dat Mohammed in het jaar 627 maar liefst 700 gevangenen van de joodse stam Banu Quraiza liet onthoofdenEn dat hij getrouwd was met een meisje van 6 jaar met wie hij gemeenschap had toen zij 9 jaar was. Dat zijn normen en waarden die christenen en de westerse samenleving vreemd zijn. Daar mag ook best, op redelijke en respectvolle wijze, kritiek op geleverd worden. Maar dat geeft m.i. niemand het recht om bloedbaden aan te richten.

Getrouwd zijn goed voor de gezondheid

Getrouwd zijn is goed voor de gezondheid volgens een onderzoek van het Institute of Education van de University College Londen. Het onderzoek bevestigt de uitkomsten van eerdere onderzoeken. Dit onderzoek heeft echter gedetailleerd onderzocht waarom het huwelijk nu het verschil maakt.

Volgens het onderzoek is de invloed op de gezondheid het grootst bij mannen. Een scheiding heeft weer een negatieve invloed op de gezondheid. Een factor die meespeelt is dat ongetrouwde mensen vaker ongezonder leven (door bijvoorbeeld vaker het ontbijt over te slaan).

Waar ik zelf benieuwd naar ben is naar de effecten van het homohuwelijk op de gezondheid van de betrokkenen.

“Gratis” proefpakket meestal duur abonnement

Een gratis proefpakket is meestal een duur abonnement. Dat verhaal wordt bevestigd door de Autoriteit Consument en Markt. Je denkt een gratis proefpakket te bestellen waar je alleen maar een paar euro verzendkosten voor hoeft te betalen. Een tijdje later wordt er echter een groter bedrag van je rekening afgeschreven. Als je navraag doet, krijg je meestal te horen dat je de algemene voorwaarden maar goed had moeten lezen. Je had het proefpakket namelijk binnen een gestelde termijn moeten terugsturen als je niet aan een abonnement vast wil zitten. Als je het geïncasseerde bedrag laat storneren, krijg je meestal dreigmails en/of een incassobureau op je huid.

Maar deze werkwijze mag dus niet! De voorwaarden waaronder het proefpakket leidt tot een abonnement moeten duidelijk zichtbaar zijn op de pagina waarop het proefpakket besteld worden. Ze mogen dus niet alleen in de algemene voorwaarden staan (verstopt achter een hyperlink).