Doel IS en jihad: breken van hen die anders denken

De soennitische sheikh Abu-Bakr Naji zei: “No one should feel safe without submitting, and those who refuse to submit must pay a high price. The aim of our movement is to turn the world into a series of wildernesses in which only those under our rule enjoy security.

Vertaald: “Niemand mag zich veilig voelen zonder zich te onderwerpen [aan de islam], en zie die weigeren zich te onderwerpen moeten een hoge prijs betalen. Het doel van onze beweging is om de wereld in een serie wildernissen te veranderen waarin alleen zij die zich aan onze regels onderwerpen veilig zijn.

Aanslagen in Parijs

Mogelijk meer dan 120 doden door diverse aanslagen in Parijs. De zelfmoordaanslagen, schietpartijen en de gijzeling doen sterk vermoeden dat het hier om terreur door moslims gaat. Volgens een ooggetuige zou door de gijzelnemers de woorden “Allahoe akhbar” (Allah is groot) geroepen zijn.

De aanslagen lijken uiterst goed voorbereid te zijn. Een aanslagpleger is mogelijk een Syrische “vluchteling” die recent via Griekenland de EU is binnengekomen. Als dat waar is moet dat voor de EU, maar ook voor de individuele landen, reden zijn om de grenzen, m.n. de buitengrenzen, goed te gaan bewaken. De EU moet een gemeenschappelijke, krachtige en duidelijke vuist maken tegen de onmenselijke terreur door moslims. Het wordt m.i. verder steeds moeilijker om deze terreur los te zien van de islam, de koran, en de ongecontroleerde toestroom van “vluchtelingen” uit landen als Afghanistan en Syrië. Assad durft zelfs de Frankrijk de schuld van de aanslagen in de schoenen te schuiven. Uiteraard zijn er ook moslims die wel vredelievend zijn, en uiteraard zijn er ook echte vluchtelingen. Maar het is duidelijk dat deze moslim terroristen geïnspireerd worden door de koran. Dit soort meedogenloze en niets en niemand ontziende geweldenaars moeten koste wat het kost gestopt worden voordat er meer onschuldige slachtoffers vallen.

Het zou verder mooi zijn als vredelievende moslims zich niet alleen duidelijk en ondubbelzinnig tegen dergelijk terreur uitspreken, maar zich ook actief gaan inzetten voor bijvoorbeeld achtergestelde minderheden, zoals (gevangen) christenen, in moslimlanden. In diverse sociale media in Arabische landen worden deze terreurdaden helaas zelfs geprezen.

Anders is het gevaar niet ondenkbaar dat dergelijke gebeurtenissen ook naar andere Europese landen, inclusief Nederland, zullen overslaan. Vandaag Parijs, morgen Amsterdam?

Importeert Europa moslimoorlog tegen christenen?

Volgens een bericht in het RD staan Syrische christenen in Nederland onder druk. Ze zouden in AZC’s door moslim”vluchtelingen” worden bedreigd. In juni konden we lezen van een christen die een AZC ontvluchtte vanwege bedreigingenIn buurland Duitsland lijkt de situatie niet veel beter te zijn. Volgens het bericht moest de politie in Burbach (bij Koblenz) vorig jaar ruim 300 keer uitrukken vanwege geweld van moslims tegen christenen.

IS beul veilig in Nederland

IS beulen, met mogelijk bloed van christenen aan hun handen, zijn veilig in Nederland. Het is te gevaarlijk om ze uit te zetten naar Syrië. Ze krijgen vanwege de verdenking van misdaden de 1F status en verliezen zo het recht op opvang. Omdat ze niet uitgezet kunnen worden, verdwijnen ze in de illegaliteit.

M.i. zouden deze personen gevangen gezet moeten worden tot ze het land hebben verlaten. Het is niet ondenkbaar dat ze een gevaar zijn of zullen worden voor christenen (waaronder christelijke asielzoekers).

Stille islamisering van Duitsland

Recent schreef dr. Udo Ulfkotte een boek met als titel: “Mekka Deutschland: Die stille Islamiserung” (vert.: Mekka Duitsland: de stille islamisering). Daarin beschrijft hij, tegen de politieke correctheid in, hoe niet alleen Duitsland, maar heel Europa, geleidelijk aan een islamiseren. Iedereen kijkt toe, of draait zich hiervoor om. Het ongelofelijke gebeurt in Duitsland, Oostenrijk en vele andere Europese landen.

Atheïst Phil Zuckerman: wel kritiek op Christendom, uit angst niet op islam

Atheïst en hoogleraar Phil Zuckerman durft op zijn blogs het Christendom wel te bekritiseren, maar de islam niet uit angst dat zijn kinderen wat zou kunnen overkomen. Hij had een gesprek met Kirsten Powers, Democraat die recent overging tot de katholieke kerk. Ze spraken over moslim bakkers, die weigerden een huwelijkstaart te bakken voor een homohuwelijk. Powers vroeg Zuckerman:

If these had been Christian bakeries, it would have been on the front page of the New York Times, so I’m wondering why we’re able to have this amicable, disagreement with Muslims for having this view. Why are we not able to do that with Christians?

Zuckerman geeft toe dat de islam in het algemeen wat betreft rechten voor vrouwen en homoseksuelen problematischer is dan het Christendom:

I absolutely agree that it is okay for those on the left to critique, mock, deride Christianity, but Islam gets a free pass, which is so strange, because if you care about women’s rights, if you care about human rights, if you care about gay rights, then really Islam is much more problematic – sorry to paint Islam with a huge brush – and much more devastating.