Egyptische geestelijke: moslims grootste slachtoffer moslimterreur

Volgens de belangrijke moslimgeestelijke zijn moslims zelf de grootste slachtoffer van terreur. Wat hij m.i. zou moeten vertellen is dat deze terreur afkomstig is van islamieten, mensen die zich voor hun terreur dezelfde koran lezen als hij. Vandaar ook zijn oproep om de islam niet meer met aanvallen door extremisten te associëren.

Hij deed een oproep aan het Westen om te stoppen met geweld tegen moslims, zoals het verbranden van korans en aanvallen op moskeeën.

Het merkwaardige is dat deze geestelijke geen oproep lijkt te doen aan de zgn. moslim extremisten om hun terreur te stoppen.

Opvallend is dat hij geen enkele oproep lijkt te doen om geweld van moslims in veel moslimlanden, ook in Egypte, tegen andersgelovigen zoals de koptische Christenen, te stoppen. Het mishandelen, gevangenzetten of zelfs vermoorden van christenen en het slopen en verbranden van kerken is helaas geen uitzondering. Want ook dat is terreur.

Duitsland: asielzoeker gooit verpleegkundige besmette urine in gezicht

Door de enorme toestroom van asielzoekers lijkt de situatie in ziekenhuizen in München (Duitsland) onhoudbaar te worden.

Op de Tsjechische zender CNTV werd een brief voorgelezen door een Tsjechische anesthesiste die in een ziekenhuis in München werkt. Moslimasielzoekers weigeren zich door vrouwelijke artsen en verpleegkundigen te laten behandelen. Ze voelen zich superieur. Een asielzoeker gooide met syfilis besmette urine in het gezicht van een verpleegkundige. Andere asielzoekers bedreigden staf van een ziekenhuis met een mes omdat een kind van 8 maanden ondanks alle zorg overleed. Een arts en twee verpleegkundigen raakten ernstig gewond. In beide gevallen werden de gewelddadige asielzoekers niet bestraft.

Wanneer asielzoekers voor in een apotheek contant moeten betalen leidt dat niet zelden tot gewelddadige situaties. Politie moet daardoor ziekenhuizen, klinieken en apotheken beschermen.

Twee verdachten aanslag Parijs kwamen als “vluchteling” via Griekenland

Inmiddels is bekend dat twee van de daders van de massamoord als “vluchteling” via Griekenland Europa zijn binnengekomen. Dat bewijst dat het dus niet geheel uitgesloten is dat moslimterroristen via deze route Europa willen binnenkomen. Afgelopen maanden stroomden meer dan 11.000 vluchtelingen Nederland binnen die nog niet geregistreerd zijn. Het lijkt dan ook niet geheel uitgesloten dat hier personen tussen zitten met minder frisse bedoelingen.

Moskeeorganisaties voorzichtig wat betreft relatie islam en aanslag

Moskeeorganisaties in Nederland nemen gelukkig massaal afstand van de aanslag in Parijs. Maar een verband leggen tussen islam en geweld vindt men toch lastig. Sommigen wijzen zelfs elk verband tussen de islam en de aanslag in Parijs af. Terwijl deze toch duidelijk werd gepleegd door “islamieten” die de koran lezen en hun daden daarop baseren, kortom: die het mohammedaans geloof aanhangen. En verder laat de vijandigheid van moslims tegenover andersgelovigen zoals christenen in veel moslimlanden weinig te wensen over.

Doch de straf voor hen die Allah en Zijn boodschapper bestrijden en verderf (= ongeloof) brengen in het land, is dat zij gedood worden of gekruisigd, dat hun beide handen of voeten afgehakt worden, of dat zij verbannen worden.” (soera 5:33)

Ik zal vrees zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.” (Soera 8:12)

En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor God wordt. Maar als zij ophouden dan ziet God voorzeker hetgeen zij doen.” (soera 8, vers 39)

Veel islamitische scholen verstoren herdenking Parijs

“Allahu Akhbar” (Allah is groot) roepende leerlingen op islamitische scholen hebben de 1-minuut stilte ter herdenking van de massamoord door moslimterroristen in Parijs, verstoord. Dit soort gebeurtenissen laten m.i. duidelijk zien dat er meer sympathie voor de genoemde moslimterroristen is onder moslims dan we misschien wel willen en durven geloven. Afgrijselijk en respectloos.

Volgens een bericht waren er in Parijs slechts 30 moslims (oorspronkelijk uit Bangladesh) aanwezig tijdens de herdenking. En dat terwijl er zo’n 1,2 miljoen moslims wonen.

Moefti Australië: aanslagen Parijs door “islamofobie”

Volgens de Australische moefti Ibrahim Abu Mohammed zijn de aanslagen in Parijs niet het gevolg van de koran, maar van o.a. “islamofobie”.

“These recent incidents highlight the fact that current strategies to deal with the threat of terrorism are not working.

“It is therefore imperative that all causative factors such as racism, Islamophobia, curtailing freedoms through securitisation, duplicitous foreign policies and military intervention must be comprehensively addressed.”

In zijn woorden geen enkele veroordeling van de massamoord in Parijs door moslims. Sterker nog, in zijn woorden lijkt zelfs sympathie door te klinken voor deze vreselijke daden. De moefti noemt opvallend genoeg met geen woord de gewelddadige verzen in de koran, IS, en de onderdrukking van andersdenkenden in veel moslimlanden.

Marijnissen (SP) suggereert aanslagen Parijs schuld Israël

Vertrekkend SP-voorzitter Jan Marijnissen legt een verband tussen de aanslagen in Parijs en het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Dit conflict zou een “metafoor” zijn voor de achterstelling van de Arabische wereld en de moslimgemeenschap. Geen woord over IS, over radicalisatie, over geweld in veel moslimlanden tegen andersgelovigen zoals Christenen.

Tja, zo kun je Israël natuurlijk wel voor alles de schuld geven…. Overigens lijkt ook de Palestijnse Autoriteit o.l.v. de zgn. “gematigde” Abbas Israël de schuld te geven van de aanslag in Parijs. Er was onlangs internationaal zware kritiek op een moefti van de PA nadat deze een toespraak vol religieus haatgeweld had gehouden. U kunt deze haattoespraak naluisteren op Youtube. Het is m.i. onbegrijpelijk dat deze PA nog steed met ons belastinggeld wordt gefinancieerd.

Paul Sheehan over het slachtoffergevoel bij moslims

Paul Sheehan is columnist voor de Sydney Morning Herald (Australië) over moslims, racism en geweld. Hij schrijft:

Of the 20 organisations proscribed by the federal government as terrorist organisations with links to Australia, all 20 are Islamic. The most spectacular race crimes in Australia over the past three years, involving murder, attempted murder, threats to kill and plots to kill – the highest form of racial discrimination – involved Muslims planning or carrying out attacks against non-Muslims.

Overseas, Muslims are engaged in violence on a massive scale, mostly on religious and/or ethnic grounds.

More Muslims are fighting for Islamic State than are enlisted in the Australian Defence Force.

Vertaald: “De 20 terroristische organisaties met banden met Australië die door de overheid zijn verboden, zijn alle 20 islamitisch. De meest spectaculaire rassenmisdaden in de afgelopen drie jaar in Australië, waaronder moord of poging tot moord, doodsbedreigingen en moordplannen –  de ergste vorm van rassendiscriminatie – waren moslims betrokken bij het plannen of uitvoeren van aanvallen tegen niet-moslims.

Wat betreft de situatie overzee zijn het moslims die betrokken zijn bij geweld op grote schaal, meestal vanwege religieuze of etnische gronden.

Er zijn meer moslims die vechten voor IS dan die dienen bij het Australische leger.