“Bijbel gebruiken tegen LGBTQ+ personen misbruik van de Schrift”?

Volgens een docent Theologie en Religie op Edge Hill University zou het gebruiken van de Bijbel tegen LGBTQ+ personen “misbruik” van de Schrift zijn. De argumenten en redeneringen die hij daarvoor geeft zullen de conservatieven of ons merkwaardig overkomen. Paulus zou in 1 Kor. 6:9-10 en Rom. 1:26-27 afwijzend zijn tegenover homoseksuele praktijken. Maar het zou misleidende zijn om de Bijbel, vaak aangehaald als een bron van autoriteit, “het woord van God” te noemen. Want het Christendom zou leren dat het woord van God niet de Schrift is, maar dat Jezus het woord van God is. En Jezus zou niets hebben gezegd over homoseksuele praktijken e.d. En nog wel Paulus heeft geschreven dat “de letter maakt doodt maar de Geest geeft leven” in 2 Kor. 3:6.

VS: methodisten gespleten door homokwestie

De United Methodist Church, die staat in de traditie van de Britse John Wesley, in m.n. Amerika wordt gespleten door de discussie over de acceptatie van homoseksuele relaties en het “homohuwelijk”. In 1972 werd nog uitgesproken dat homoseksualiteit “onverenigbaar” is “met de Christelijke leer”. In 2016 volgde een pauze in deze discussie. In 2019 werd door de Algemene Vergadering besloten tot het behouden van de huidige standpunten en ook tot het strenger handhaven daarvan. Ook kwam een vertrekregeling voor kerken die niet achter de bepalingen konden of wilden staan. Echter 4 personen die niet kiesgerechtigd waren hadden gestemd waardoor de vertrekprocedure niet geldig werd verklaard. Ook werd bescherming voor uitgesproken voor LGBTQ-ambtsdragers. De Southern Methodist University heeft de banden met de moederkerk verbroken vanwege deze discussie.

Ongeloof leidt tot kerkverlating

Leidt ongeloof bij predikanten/voorgangers tot kerkverlating? Kerken waarin (door predikanten/voorgangers) niet meer vastgehouden wordt aan Genesis 1 als geschiedenis lijken dit beeld te bevestigen. Niet alleen in Nederland, maar ook in Canada en Engeland. In de NGK lijkt nog 18% hieraan vast te houden, in de GKV nog maar 9%. En in de CGK nog 22%.

Zou het ook zo zijn dat predikanten die Genesis 1 als geschiedenis hebben losgelaten, ook Genesis 2, dat ons vertelt van het monogame huwelijk tussen man en vrouw alleen, loslaten, en minder of geen problemen (lijken te) hebben met acceptatie van homoseksuele relaties?