VS: methodisten gespleten door homokwestie

De United Methodist Church, die staat in de traditie van de Britse John Wesley, in m.n. Amerika wordt gespleten door de discussie over de acceptatie van homoseksuele relaties en het “homohuwelijk”. In 1972 werd nog uitgesproken dat homoseksualiteit “onverenigbaar” is “met de Christelijke leer”. In 2016 volgde een pauze in deze discussie. In 2019 werd door de Algemene Vergadering besloten tot het behouden van de huidige standpunten en ook tot het strenger handhaven daarvan. Ook kwam een vertrekregeling voor kerken die niet achter de bepalingen konden of wilden staan. Echter 4 personen die niet kiesgerechtigd waren hadden gestemd waardoor de vertrekprocedure niet geldig werd verklaard. Ook werd bescherming voor uitgesproken voor LGBTQ-ambtsdragers. De Southern Methodist University heeft de banden met de moederkerk verbroken vanwege deze discussie.

Ongeloof leidt tot kerkverlating

Leidt ongeloof bij predikanten/voorgangers tot kerkverlating? Kerken waarin (door predikanten/voorgangers) niet meer vastgehouden wordt aan Genesis 1 als geschiedenis lijken dit beeld te bevestigen. Niet alleen in Nederland, maar ook in Canada en Engeland. In de NGK lijkt nog 18% hieraan vast te houden, in de GKV nog maar 9%. En in de CGK nog 22%.

Zou het ook zo zijn dat predikanten die Genesis 1 als geschiedenis hebben losgelaten, ook Genesis 2, dat ons vertelt van het monogame huwelijk tussen man en vrouw alleen, loslaten, en minder of geen problemen (lijken te) hebben met acceptatie van homoseksuele relaties?

Hersteld Hervormde Kerk: homoseksuele relatie in strijd met Gods wil

De Hersteld Hervormde Kerk heeft in haar rapport “Een bijbelse bezinning op homoseksualiteit” uitgesproken dat een seksuele relatie met iemand van hetzelfde geslacht tegen Gods wil is. De kerk moet een dergelijke persoon “vermanen”. Dit geldt niet voor wie worstelt met deze gevoelens maar geen homoseksuele relatie aangaat. Daarmee is het rapport door de HHK aanvaard.