Ophef over “anti-homoverklaring” scholen door minister

Afgelopen week was er nogal wat ophef over de “anti-homoverklaring” die sommige scholen zouden gebruiken en waar de minister van Onderwijs geen problemen mee zou hebben. Linkse partijen vinden dat scholen een dergelijke verklaring niet mogen vragen van ouders. Ook het OM zou een onderzoek zijn begonnen na de uitspraken van de minister. Reformatorische scholen leggen uit waarom het geen “anti-homoverklaring” is. De minister is inmiddels na de ophef omgedraaid en bereid om de wet inzake dit punt aan te passen.

Burgermeester Amsterdam wil gesprek huurbaas Hillsong om vermeende intolerantie lhbtiq

De burgermeester van Amsterdam wil een gesprek met de huurbaas van de megakerk Hillsong in Amsterdam vanwege vermeende intolerantie van deze kerk tegenover lhbtiq-ers. Deze kerk heeft aangegeven iedere vorm van geweld tegen lhbtiq-ers te veroordelen en zou zich ook tegen zgn. “homo-genezing” therapie hebben uitgesproken. Van de “beruchte anti-LGBT-kerk” zouden diverse beroemdheden lid zijn.

.

Dr. Ouweneel van gedachten veranderd over homoseksuele praktijken?

Op zijn website heeft dr. Ouweneel op 10 juni 2020 “tien meest gangbare theologische ‘dwalingen’ die je … in christelijk Nederland vandaag de dag kunt tegenkomen” in alfabetische volgorde opgesomd. Op de 5e plaats staat homoseksualiteit. Ouweneel schrijft:

5. Homoseksualiteit
De leer die huwelijken c.q. seksuele relaties tussen homofiele personen van hetzelfde geslacht goedpraat. Een ander voorbeeld van wishful thinking: men wil graag dat het zo is (want men kan zich niet voorstellen dat God…), en dus is het ook zo. Het helpt niet om op Romeinen 1:24-27 of 1 Korinthe 6:10 te wijzen. Men vergeet dat broederlijke acceptatie van de homofiele naaste niet automatisch acceptatie van onbijbelse praktijken inhoudt.

Dit standpunt is opmerkelijk aangezien hij in 2009 in zijn boek “Vijf olifanten in een porceleinkast” (Heerenveen: Uitgeverij Medema) schreef:

Als sterk-progressieven daaruit [dat de Bijbel alleen ‘reli-seks’, dat is homo- en heteroseksueel gedrag in een heidens-afgodische context] nu willen concluderen dat duurzame liefdesrelaties tussen praktiserende homo’s dus moeten kunnen, hoeft met het met die visie in het geheel niet eens te zijn. De Bijbel leert ziets immers niet. Maar de Bijbel leert evenmin het omgekeerde, namelijk dat duurzame liefdesrelaties tussen praktiserende homo’s niet kunnen. De Bijbel laat zich er simpelweg niet over uit.” [p. 71-72]

En in 2006 zijn boek “Seks in de kerk” (Vaassen: Uitgeverij Medema):

Homoseksuele praktijk is rebellie tegen de normen die God in de scheppingsorde heeft gesteld;” [p. 230]

Homosseksualiteit is in bijbelse zin een zonde.” [p. 237]