Category Archives: Bijbel en geloof

Pasen 2018

U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af, heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf: U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu … Continue reading

Posted in Bijbel en geloof | Leave a comment

Goede Vrijdag 2018

Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijne dood, die voor mij U hebt gegeven, in de bangste zielennood, opdat ik niet hoop’loos sterven, maar uw heerlijkheid zou erven, duizend, duizend maal, o Heer, zij U daarvoor dank en … Continue reading

Posted in Bijbel en geloof | Leave a comment

Israël: zegelafdruk profeet Jesaja mogelijk gevonden

Archeologen hebben in 2009 bij opgravingen in Ophel in Jeruzalem mogelijk een 2700 jaar oude afdruk gevonden van een zegel van de Bijbelse profeet Jesaja, die leefde in de 8e eeuw voor onze jaargelling. Als de zegelafdruk werkelijk van Jesaja afkomstig is, is dat een eerste fysiek bewijs dat hij werkelijk heeft … Continue reading

Posted in Bijbel en geloof | Leave a comment

NGK predikant toch niet genezen van scoliose

Gisteren was in o.a. het RD en het ND te lezen dat een NGK predikant genezen was van scoliose tijdens een conferentie van New Wine. Niet iedereen is even overtuigd. Op aandringen van zijn omgeving is de predikant toch naar … Continue reading

Posted in Bijbel en geloof, Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

NGK predikant genezen van scoliose tijdens conferentie New Wine

Een predikant van de NGK is naar eigen zeggen genezen van scoliose tijdens een conferentie van New Wine in Biddinghuizen vorige week. “Ronald Westerbeek, stafwerker theologie en toerusting. ‘Als mensen zelf in hun omgeving getuigen van een bijzondere aanraking van … Continue reading

Posted in Actualiteit, Bijbel en geloof | Leave a comment

“Broeders en zusters, jongens en meisjes” of “mensen”?

Tja, ik sta voor een dilemma. Morgen mag ik in een kerkdienst een stichtelijk woord vertellen. Mag ik de gemeente nog wel aanspreken met “Geliefde broeders en zusters, jongens en meisjes”? Of moet ik genderneutraal zeggen: “Geliefde mensen”? Ik hou … Continue reading

Posted in Actualiteit, Bijbel en geloof | Leave a comment

Spreekt de wetenschap de Bijbel tegen?

Andries Knevel beweerde vorige week dat de wetenschap steeds vaker bewijst dat de Bijbel zou kloppen. De wetenschap zou de Bijbel steeds vaker tegenspreken. Zo is aangetoond dat de huidige inwoners van Libanon rechtstreekse afstammelingen zijn van de vroegere Kanaänieten. Dat … Continue reading

Posted in Bijbel en geloof | Leave a comment

Finland: honderden moslims bekeren zich tot Christelijk geloof

In Finland zouden volgens berichten van kerken honderden moslims, teleurgesteld in en door het islamitisch geloof, zich hebben bekeerd tot het Christelijk geloof. Een dergelijke bekering wordt binnen de meeste moslim families niet gewaardeerd.

Posted in Bijbel en geloof | Leave a comment

Dr. Richard Dawkins: waarom mag ik wel Christendom kritiseren, en islam niet

De bekende atheïst en bioloog dr. Richard Dawkins staat bekend om zijn kritiek op het Christendom. En dat is zijn goed recht. Maar het merkwaardige is dat zijn kritiek op de islam niet gewaardeerd wordt. Een radiostation zegde na klachten … Continue reading

Posted in Bijbel en geloof | Leave a comment

ICRC en de GKV na besluit vrouwen toe te laten tot ambten

Het besluit van de GKV om vrouwen tot alle ambten toe te laten, zal tot waarschijnlijk wel tot discussie op de algemene vergadering van de International Conference of Reformed Churches (ICRC) leiden. Afgelopen woensdag werd de algemene vergadering van het ICRC met … Continue reading

Posted in Bijbel en geloof | Leave a comment