Category Archives: Bijbel en geloof

NGK predikant toch niet genezen van scoliose

Gisteren was in o.a. het RD en het ND te lezen dat een NGK predikant genezen was van scoliose tijdens een conferentie van New Wine. Niet iedereen is even overtuigd. Op aandringen van zijn omgeving is de predikant toch naar … Continue reading

Posted in Bijbel en geloof, Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

NGK predikant genezen van scoliose tijdens conferentie New Wine

Een predikant van de NGK is naar eigen zeggen genezen van scoliose tijdens een conferentie van New Wine in Biddinghuizen vorige week. “Ronald Westerbeek, stafwerker theologie en toerusting. ‘Als mensen zelf in hun omgeving getuigen van een bijzondere aanraking van … Continue reading

Posted in Actualiteit, Bijbel en geloof | Leave a comment

“Broeders en zusters, jongens en meisjes” of “mensen”?

Tja, ik sta voor een dilemma. Morgen mag ik in een kerkdienst een stichtelijk woord vertellen. Mag ik de gemeente nog wel aanspreken met “Geliefde broeders en zusters, jongens en meisjes”? Of moet ik genderneutraal zeggen: “Geliefde mensen”? Ik hou … Continue reading

Posted in Actualiteit, Bijbel en geloof | Leave a comment

Spreekt de wetenschap de Bijbel tegen?

Andries Knevel beweerde vorige week dat de wetenschap steeds vaker bewijst dat de Bijbel zou kloppen. De wetenschap zou de Bijbel steeds vaker tegenspreken. Zo is aangetoond dat de huidige inwoners van Libanon rechtstreekse afstammelingen zijn van de vroegere Kanaänieten. Dat … Continue reading

Posted in Bijbel en geloof | Leave a comment

Finland: honderden moslims bekeren zich tot Christelijk geloof

In Finland zouden volgens berichten van kerken honderden moslims, teleurgesteld in en door het islamitisch geloof, zich hebben bekeerd tot het Christelijk geloof. Een dergelijke bekering wordt binnen de meeste moslim families niet gewaardeerd.

Posted in Bijbel en geloof | Leave a comment

Dr. Richard Dawkins: waarom mag ik wel Christendom kritiseren, en islam niet

De bekende atheïst en bioloog dr. Richard Dawkins staat bekend om zijn kritiek op het Christendom. En dat is zijn goed recht. Maar het merkwaardige is dat zijn kritiek op de islam niet gewaardeerd wordt. Een radiostation zegde na klachten … Continue reading

Posted in Bijbel en geloof | Leave a comment

ICRC en de GKV na besluit vrouwen toe te laten tot ambten

Het besluit van de GKV om vrouwen tot alle ambten toe te laten, zal tot waarschijnlijk wel tot discussie op de algemene vergadering van de International Conference of Reformed Churches (ICRC) leiden. Afgelopen woensdag werd de algemene vergadering van het ICRC met … Continue reading

Posted in Bijbel en geloof | Leave a comment

Anglicanen overwegen liturgische viering voor transgenders

De Anglicaanse kerk in Engeland heeft ingestemd met het ontwikkelen van een liturgie voor transgenders. Transgenders zouden bijvoorbeeld opnieuw gedoopt kunnen worden vanwege hun nieuwe identiteit.

Posted in Actualiteit, Bijbel en geloof | Leave a comment

Ambten dominee, ouderling en diaken ook open voor vrouwen in GKV (principebesluit)

Gisteren stelde de synode van de GKV de ambten van ouderling en diaken open voor vrouwen. Vandaag heeft de synode besloten dat het ambt van predikant ook open staat voor vrouwen. Dat laatste besluit is consequent te noemen: als vrouwen ouderling mogen … Continue reading

Posted in Actualiteit, Bijbel en geloof | Leave a comment

Remonstranten: ruil 2e Pinksterdag in voor “suikerfeest”

“Drie remonstrantse theologen willen dat de traditionele Tweede Pinksterdag wordt ingewisseld voor een vrije dag om het Suikerfeest te vieren. Zij vinden dat er meer ruimte moet komen voor de tweede godsdienst van Nederland: de Islam. In het licht van … Continue reading

Posted in Actualiteit, Bijbel en geloof | Leave a comment