Category Archives: Bijbel en geloof

Israël: 3000 jaar oud hoofd beeldje onbekende (Bijbelse) koning gevonden

In Israël is een ruim 3000 jaar oud hoofd van een beeldje van mogelijk een nog onbekende (Bijbelse) koning gevonden.

Posted in Actualiteit, Bijbel en geloof | Leave a comment

Jezus mogelijk echt aan het kruis gespijkerd?

Historici hebben er lang aan getwijfeld of de Here Jezus wel echt aan het kruis is gespijkerd, zoals we dat kunnen lezen in de evangeliën in de Bijbel. Meestal zouden misdadigers met touwen aan een kruis worden vastgebonden. Er is … Continue reading

Posted in Bijbel en geloof | Leave a comment

Oudst bekende fragmenten Markus-evangelie gepubliceerd

De Britse EES heeft onlangs fragmenten van het Markus-evangelie gepubliceerd die waarschijnlijk de oudst bekende zijn. Het fragment is niet erg groot, werd gevonden in 1903 en bevat aan de voorkant woorden uit Markus 1:7-9 en aan de achterkant woorden … Continue reading

Posted in Bijbel en geloof | Leave a comment

Cuba: 10 predikanten met partner omgekomen bij vliegramp

Bij de vliegramp in Cuba afgelopen vrijdag zijn 110 doden gevallen. Onder de doden zijn 10 predikanten met hun partners, die in Havana een conferentie hadden bezocht en op weg waren naar hun gemeentes in het oosten van het land. Wij … Continue reading

Posted in Actualiteit, Bijbel en geloof | Leave a comment

Pinksteren 2018

Morgen vieren Christenen wereldwijd met het Pinksterfeest de komst van de Heilige Geest (Hand. 2). De apostel Petrus maakt in zijn toespraak in Hand. 2 duidelijk dat de woorden in Hand. 2:27-20 een vervulling zijn van de eeuwenoude belofte in Joël 3:1-5. … Continue reading

Posted in Bijbel en geloof | Leave a comment

Hemelvaart 2018

Gisteren mochten Christenen de Hemelvaart van de Zoon van God, de Here Jezus, herdenken. Wat voel ik mij dan rijk en gezegend. Dat Hij in de hemel is, bij Zijn hemelse Vader, Die gelovigen door genade ook hun hemelse Vader … Continue reading

Posted in Bijbel en geloof | Leave a comment

Pasen 2018

U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af, heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf: U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu … Continue reading

Posted in Bijbel en geloof | Leave a comment

Goede Vrijdag 2018

Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijne dood, die voor mij U hebt gegeven, in de bangste zielennood, opdat ik niet hoop’loos sterven, maar uw heerlijkheid zou erven, duizend, duizend maal, o Heer, zij U daarvoor dank en … Continue reading

Posted in Bijbel en geloof | Leave a comment

Israël: zegelafdruk profeet Jesaja mogelijk gevonden

Archeologen hebben in 2009 bij opgravingen in Ophel in Jeruzalem mogelijk een 2700 jaar oude afdruk gevonden van een zegel van de Bijbelse profeet Jesaja, die leefde in de 8e eeuw voor onze jaargelling. Als de zegelafdruk werkelijk van Jesaja afkomstig is, is dat een eerste fysiek bewijs dat hij werkelijk heeft … Continue reading

Posted in Bijbel en geloof | Leave a comment

NGK predikant toch niet genezen van scoliose

Gisteren was in o.a. het RD en het ND te lezen dat een NGK predikant genezen was van scoliose tijdens een conferentie van New Wine. Niet iedereen is even overtuigd. Op aandringen van zijn omgeving is de predikant toch naar … Continue reading

Posted in Bijbel en geloof, Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment