Avondmaal vieren achter het scherm?

Nu er voorlopig vrijwel geen gewone kerkdiensten gehouden zullen worden rijzen er allerlei uitdagingen op voor de kerken. Zeker nu binnenkort de Stille Week begint, waarin door veel kerken veelal op Goede Vrijdag het avondmaal wordt gevierd. Kan het avondmaal gevierd worden? En zo ja, hoe? Kan het vanachter het scherm? Sommigen zijn voorstander van digitaal avondmaal vieren.

Belangrijk in het vieren van het Avondmaal is m.i. het éne brood dat gebroken wordt en de éne beker waaruit gedronken wordt, in de gemeente. Dus niet in een vriendengroepje of als familie, maar als gemeente van Christus. En dus ook niet achter het scherm.

Het Avondmaal, hoe belangrijk ook, is, in de goede zin van het woord, “slechts” een teken, dat symbool staat voor een veel hogere werkelijkheid. Het teken van het Avondmaal zelf doet ook “niets”. Het Avondmaal zelf is ook niet “zaligmakend”. Rooms-katholieken zullen daar ongetwijfeld anders over denken.

In deze tijd lijkt het als gemeente vieren van het Avondmaal dan ook niet verantwoord en verstandig. Het toch vieren zou meer schade aan kunnen richten dan we zouden willen, afgezien nog van de (terechte) reacties van onbegrip vanuit de wereld. En de tijd zonder Avondmaalsvieringen kunnen we gebruiken om stil te staan bij het gemis ervan. En ons er weer bewust van worden waarom we het vieren (traditie of echt geloof?). En verlangen naar het moment dat we weer als gemeente bij elkaar kunnen komen om het te vieren. Sterker nog: verlangen naar het moment dat de Here Jezus terugkomt oms te brengen tot het grote en eeuwige feestmaal, waar Hij Zelf de Gastheer is. In Zijn Koninkrijk, waar geen corona virus is. Maar waar Hij gekroond als Koning regeert tot in eeuwigheid.

VS: voorganger opgepakt om overtreden regels n.a.v. corona virus

In de Amerikaanse staat Florida is een voorganger van een zgn. megakerk opgepakt omdat hij afgelopen zondag tegen de regels om verspreiding van het corona virus te verspreiden in toch 2 kerkdiensten met honderden bezoekers had gehouden. Ook andere megakerken in staten als Ohio, Louisiana en Florida gingen gewoon door met het beleggen van kerkdiensten met vele bezoekers. Laten we juist als Christenen ons aan de regels die de overheid ons oplegt voor ons eigen welzijn gehoorzaam houden ook om dit soort beschamende berichten te voorkomen.

Is het Evangelie naar Johannes onecht?

Volgens een studie van een universitair docent aan de University of North Carolina at Chapel Hill zou het Evangelie naar Johannes onecht zijn. De “ooggetuige” waar de schrijver het over heeft zou dan ook een verzonnen persoon zijn. Belangrijke argumenten voor deze stelling: deze persoon, de “ooggetuige”, wordt niet genoemd in de andere Evangeliën. “He is unattested in other early sources. Every Synoptic parallel that could corroborate his presence at a given moment in Jesus’ life does not – not the Synoptic crucifixion scenes (cf. Mk 15.40-41; Mt. 27.55-56; Jn 19.26-27) nor Luke’s description of Peter’s visit to the tomb (Lk. 24.12; cf. Jn 20.2-10).

Goed om te bedenken dat volgens moderne theologen het Evangelie naar Johannes niet door Johannes geschreven is, maar door een “Johanneische gemeenschap”. De schrijver vindt van het bestaan van deze hypothetische en mysterieuze gemeenschap geen historisch bewijs.

Dat Johannes niet genoemd wordt in de andere Evangeliën (Mattheus, Markus en Lukas) hoeft geen probleem te zijn. Hij is ook de schrijver van de 3 brieven van Johannes en de Openbaring aan Johannes. Ook is het geen bewijs dat hij niet bestaan zou hebben of een verzinsel zou zijn. De andere Evangelieschrijvers schreven alle met hun eigen doel en hebben hun reden gehad om zonder problemen Johannes weg te laten uit hun beschrijving. Dit soort dingen zien we wel vaker in de Evangeliën. Mogelijk speelde Johannes een weinig opvallende rol op dat moment in de kring van discipelen.

Het al dan wel of niet bestaan hebben van een hypothetische “Johanneische gemeenschap” kan verder geen argument zijn voor het wel of niet hebben bestaan van deze Johannes.

Overigens wordt in het gehele Evangelie nergens Johannes expliciet als auteur genoemd. Volgens Irenaeus, bisschop van Lyon vanaf 177, zou Johannes de op hoge leeftijd het Evangelie in Efeze hebben geschreven. Ireneaus verwijst als bron naar Polycarpus van Smyrna, die op 85-jarige leeftijd rond 155 stierf, en Johannes zelf heeft gekend.