1e Adventszondag 2020

Vandaag is het de 1e Adventszondag van 2020. Wat kijken velen van ons uit naar een vaccin dat ons zou kunnen beschermen tegen het corona virus. Laten we, met nog meer verlangen, uitkijken naar de komst van de Here Jezus. Want Hij geeft ons dat wat veel belangrijker is: vergeving van zonde en het eeuwige leven voor iedereen die in Hem gelooft (Joh. 3:16).

Engeland: leden rechtgevende raad zouden eens naar kerk moeten gaan en zien hoe veilig het is, aldus predikant

Een predikant in Engeland roept leden van de rechtgevende raad (MLA’s) op eens een kerkdienst te bezoeken en zelf te zien hoe veilig deze georganiseerd zijn. Hij schrijft verder:

Wat nog belangrijker is, kom langs om het goede nieuws te horen over wat Jezus heeft gedaan om spirituele gezondheid te bieden aan iedereen die erop vertrouwt dat Hij hun Heer en Redder is.

We zijn allemaal besmet met zonde, die veel dodelijker is dan het coronavirus. Gelukkig heeft Jezus de volledige genezing ervoor ontwikkeld door Zijn volmaakte leven, verzoenende dood en zegevierende opstanding.

In Engeland wil de regering dat kerken de komende tijd dicht gaan om verspreiding van het corona virus tegen te gaan. De kerken zelf zijn niet gelukkig met dit besluit en roepen de regering op om dit terug te draaien.

Roken en “de tempel van de Heilige Geest” (1 Kor. 6:19)

Dat roken niet bevorderlijk is voor de gezondheid mag duidelijk zijn. Dat Christenen een voorbeeld zouden moeten geven door niet te (gaan) roken of te stoppen met roken ook. Regelmatig wordt roken in verband gebracht met het welbekende 1 Kor. 6:19. Daar schrijft Paulus: “Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van den Heiligen Geest?” De redenering is dan meestal in de trant van: Je lichaam is een heilig, een tempel van de Heilige Geest, en die horen we niet te beschadigen door te roken. En hoe aantrekkelijk deze redenering ook lijkt, er valt wel iets op dit, wat ik persoonlijk gemoraliseer vind, af te zeggen.

Als eerste. het verband waarin Paulus deze woorden schrijft, verwijst naar de volgende zonden: “hoereerders, afgodendienaars, overspelers, ontuchtigen, die bij mannen liggen, dieven, gierigaards, dronkaards, lasteraars, rovers“.

Ik krijg tot sterk de indruk dat de zonden waar Paulus het over heeft van een heel andere aard zijn dan roken (hoezeer we deze gewoonte ook moeten afwijzen). Een aantal van de door Paulus genoemde zonden liggen tegenwoordig nogal gevoeling omdat ze steeds meer geaccepteerd worden, ook in de kerken.

Bovendien, moet je dan ook niet zaken als fastfood, waar ook velen onder te lijden hebben, gaan afwijzen? Of geldzucht?

Kortom: stoppen met roken, is een goed idee. Maar een beroep hiervoor op 1 Kor. 6:19 zonder het noemen van wat Paulus zelf schrijft lijkt mij niet de juiste weg.

Sociale gevolgen sluiting kerken vallen mee?

Dat in de nabije toekomst veel kerken gesloten worden door allerlei oorzaken (kerkverlating, hoge onderhoudskosten, vergrijzing) is duidelijk, waarbij volgens sommigen dat gevolgen heeft voor de “sociale cohesie” in het dorp. Maar deze social gevolgen lijken, volgens onderzoek van het Katholiek Nieuwsblad, erg mee te vallen omdat de sociale functies van de kerk “moeiteloos” overgenomen worden door lokale maatschappelijke organisaties waardoor dorpen het gemakkelijk zonder kerk zouden kunnen stellen. Als dit werkelijk zo is, dan zou je je kunnen afvragen wat zo’n kerk aan gedaan heeft aan de verkondiging van het Evangelie in Woord en daad.