Roken en “de tempel van de Heilige Geest” (1 Kor. 6:19)

Dat roken niet bevorderlijk is voor de gezondheid mag duidelijk zijn. Dat Christenen een voorbeeld zouden moeten geven door niet te (gaan) roken of te stoppen met roken ook. Regelmatig wordt roken in verband gebracht met het welbekende 1 Kor. 6:19. Daar schrijft Paulus: “Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van den Heiligen Geest?” De redenering is dan meestal in de trant van: Je lichaam is een heilig, een tempel van de Heilige Geest, en die horen we niet te beschadigen door te roken. En hoe aantrekkelijk deze redenering ook lijkt, er valt wel iets op dit, wat ik persoonlijk gemoraliseer vind, af te zeggen.

Als eerste. het verband waarin Paulus deze woorden schrijft, verwijst naar de volgende zonden: “hoereerders, afgodendienaars, overspelers, ontuchtigen, die bij mannen liggen, dieven, gierigaards, dronkaards, lasteraars, rovers“.

Ik krijg tot sterk de indruk dat de zonden waar Paulus het over heeft van een heel andere aard zijn dan roken (hoezeer we deze gewoonte ook moeten afwijzen). Een aantal van de door Paulus genoemde zonden liggen tegenwoordig nogal gevoeling omdat ze steeds meer geaccepteerd worden, ook in de kerken.

Bovendien, moet je dan ook niet zaken als fastfood, waar ook velen onder te lijden hebben, gaan afwijzen? Of geldzucht?

Kortom: stoppen met roken, is een goed idee. Maar een beroep hiervoor op 1 Kor. 6:19 zonder het noemen van wat Paulus zelf schrijft lijkt mij niet de juiste weg.

Zes verdachten veroordeeld tot 17 jaar voor beramen grote terreur aanslag

De rechtbank in Rotterdam heeft 6 verdachten veroordeeld tot straffen tot 17 jaar voor het beramen van een grote terreur aanslag in Nederland. De hoofdverdachte is een 36-jarige Irakees. Hij is een “vluchteling” die op 16-jarige leeftijd naar Nederland kwam, naturaliseerde en een baan bij de overheid had, maar radicaliseerde nadat hij cursussen bij een moskee in Utrecht zou hebben gevolgd.

Kregen Oegandese “vluchtelingen” asiel na liegen over geaardheid?

Het IND zou grootschalige fraude met “asielzoekers” uit Oeganda hebben ontdekt. Honderden van deze “vluchtelingen” zouden hebben gelogen over hun geaardheid en hebben gedaan alsof ze homoseksueel waren en vervolgens een verblijfsstatus hebben gekregen. Ze zouden een “homo” cursus in Amsterdam hebben gekregen. De verblijfsstatus kan moeilijk weer ingetrokken worden omdat het IND moet kunnen aantonen dat de verhalen verzonnen zijn.