Homoseksualiteit en genen

Volgens recent onderzoek is duidelijk geworden dat de seksuele geaardheid van een man beperkt beïnvloedt wordt door zijn genen. Lees het gehele artikel op:

http://www.nu.nl/wetenschap/3701825/geaardheid-man-wordt-beinvloed-genen.html

http://www.theguardian.com/science/2014/feb/14/genes-influence-male-sexual-orientation-study

Geen van deze genen is voldoende of noodzakelijk om er voor te zorgen dat een man op een man valt of niet. Dat lijkt er op te wijzen dat homoseksualiteit niet of minder bepaald wordt door erfelijke factoren dan wel eens wordt gesteld.

Overigens is het goed om te bedenken dat ook al wordt een geaardheid of karaktertrek beïnvloedt of bepaald door de genen, dit nog niets zegt over de morele aanvaardbaarheid daarvan.

1 thought on “Homoseksualiteit en genen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.